NEWSCheck Our Blog

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward.
VSI učestvovao na Sarajevo Unlimited forumu

Vijeće stranih investitora u BiH i ove godine je učestvovalo i podržalo organizaciju Foruma inovacija, tehnologija i poduzetništva "Sarajevo Unlimited €ť, koji je održan ONLINE 5. i 6. novembra 2020. godine pod sloganom Adapatabilnost u novom dobu.

VSI učestvovao na XII. Stručnoj konferenciji ‘Ljudi, drvo i namještaj 2020’

Jedanaesta stručna konferencija drvoprerađivača pod nazivom "Ljudi, drvo, namještaj 2020 €ť, otvorena je na banjalučkom Univerzitetu za poslovne studije 30. oktobra 2020. godine, u organizaciji Udruženja šumarstva i prerade drveta INTERFOB iz Banje Luke u saradnji sa Klasterom DRVO Banja Luka, Gradom Banja Luka, Gradskom razvojnom agencijom CIDEA - Banja Luka, i Ustanovom za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka.


Muidža za Akta.ba objašnjava šta donose nova EU pravila o stranim investicijama

EU je u oktobru 2020. godine donijela nova pravila o direktnim stranim investicijama. Povod za donošenje Uredbe prema stavu Evropske Komisije je zapravo zabrinutost zbog ulagača iz trećih zemalja, usko povezanih s vladama zemalja iz kojih dolaze, a koji preuzimaju evropska preduzeća s ključnim tehnologijama zbog strateških razloga, te sumnja da ulagači iz EU-a često ne uživaju ista prava ulaganja u zemlji iz koje potječe ulaganje.

Sastanak sa ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Izvršna direktorica VSI-a Sanja Miovčić održala je u mjesecu oktobru sastanak sa Ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, gospodinom Stašom Košarcem. Tema sastanka bila je unapređenja investicione klime i realizacija trenutnih investicionih projekata na teritoriji BiH, kao i načini jačanja suradnje između Vijeća stranih investitora i Ministarstva u oblastima koje su od interesa za strane investitore u zemlji, a koje su u okviru nadležnosti ovog ministarstva.

VSI učestvovao u fokus grupi Svjetske banke o utjecaju COVID-a na rješavanje privrednih sporova

Tim svjetske banke u BiH koji radi na 'Projektu tehničke pomoći za privredno pravosuđe u Bosni i Hercegovini', organizirao je u oktobru fokus grupu za advokate iz Bosne i Hercegovine koji aktivni u oblasti privrede, među kojima su se našla i advokatska društva koji su članovi FIC-a, poput: Dimitrijevic & Partners, Maric & Co, CMS Reich-Rohrwig Hainz, Wolf Theiss, DMB Legal i Karanovic & Partners.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital