NEWSCheck Our Blog

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward.
VSI učestvovao u fokus grupi Svjetske banke o utjecaju COVID-a na rješavanje privrednih sporova

Tim svjetske banke u BiH koji radi na 'Projektu tehničke pomoći za privredno pravosuđe u Bosni i Hercegovini', organizirao je u oktobru fokus grupu za advokate iz Bosne i Hercegovine koji aktivni u oblasti privrede, među kojima su se našla i advokatska društva koji su članovi FIC-a, poput: Dimitrijevic & Partners, Maric & Co, CMS Reich-Rohrwig Hainz, Wolf Theiss, DMB Legal i Karanovic & Partners.

Prednacrt Zakona o vijeću zaposlenika FBiH

Na inicijativu članova FIC Radne grupe za obrazovanje i zapošljavanje, 7. oktobra 2020. godine održan je sastanak ove radne grupe na temu prednacrta novog Zakona o vijeću zaposlenika FBiH. Na sastanku, članovi FIC-a imali su priliku da dostave svoje komentare na predloženi tekst Zakona, koji su naknadno dostavljeni Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH, koje je predlagač ovog zakona.

Violeta pomaže sigurnim kućama u BiH

Potpisan ugovor o donaciji s predstavnicima osam sigurnih kuća u BiH

Predstavnici Ujedinjenih naroda (UN), ambasade Velike Britanije u BiH i kompanije Violete d.o.o. upriličili su u Sarajevu svečano potpisivanje ugovora o donaciji s predstavnicima osam sigurnih kuća.

Članicama VSI dodijeljene nagrade “100 najvećih” – proglašene najbolje kompanije u BiH i regiji

Projekt ''100 najvećih u BiH'' koje tradicionalno organizuju Poslovne novine u suorganizaciji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH i bonitetnom agencijom LRC Sarajevo, te generalnim pokroviteljem EuroExpress brza pošta d.o.o. Banja Luka, ima za cilj pokazati da u BiH ima veoma uspješnih kompanija koje su priznate kako na domaćem tako i na svjetskom tržištu, a među kojima su se našle i mnoge članice VSI. Dodjela priznanja za najuspješnije kompanije prema rezultatima poslovanja u 2019. godini, održana je 29. septembra 2020. godine u Sarajevu.

ArcelorMittal Zenica ozvaničio završetak dva projekta za smanjenje zagađenja

Kompanija ArcelorMittal Zenica, 23. septembra je svečanim događajem ozvaničila završetak radova na dva veoma značajna projekta zaštite okoline na pogonima Aglomeracije i Čeličani, ukupne vrijednosti više od 15 mil KM. Projekt zaštite okoline u Zenici podrazumijevao je izgradnju drugog hibridnog filtera na SM-6 u Aglomeraciji te Sekundarno otprašivanje na konvektorskoj Čeličani, čime će građani Zenice imati kvalitetniji okoliš, a kompanija ArcelorMittal Zenica je ispunila zahtjeve iz okolinske dozvole.

Informacija o direktnim stranim  investicijama (DSI) u BiH

(preliminarni podaci za 2019. i 2020. godinu i zvanični podaci za 2018. godinu)

Zvanični podaci Centralne banke BiH (CBBH) o stanju i tokovima direktnih stranih investicija (DSI) u BiH na godišnjem nivou, objavljuju se osam mjeseci po isteku izvještajne godine. U toku godine objavljuju se privremeni, kvartalni podaci u okviru tokova DSI i platnog bilansa (sa procijenjenim iznosom zadržanih zarada). Uz objavu zvaničnih godišnjih podataka, revidiraju se ranije objavljeni podaci za prethodne godine.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital