VSI održao konsultacije sa GIZ-om povodom novog Projekta – Modernizacija općinskih usluga i lokalni ekonomski razvoj u zemljama Zapadnog Balkana (WB6)

4. Decembra 2020by ficba

Predstavnici Vijeća stranih investitora i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ GmbH) održali su sastanak 4. decembra 2020. godine povodom pripreme novog projekta pod nazivom Modernizacija općinskih usluga i lokalni ekonomski razvoj u zemljama Zapadnog Balkana (WB6). GIZ trenutno priprema novi projekt suradnje za zemlje partnere Zapadnog Balkana (WB6), čija implementacija bi trebala početi u aprilu sljedeće godine.
Cilj ovog projekta jeste da osmisli pristup koji pomaže općinama u svladavanju predstojećih društveno-ekonomskih izazova, osiguravanju njihove buduće održivosti kao poslovnih lokacija i na taj način razvijanju životnog okruženja usmjerenog na budućnost s dobrim izgledima za svoje građane.
Na sastanku je razgovarano o perspektivama stranih investitora u BiH, njihovim potrebama i postojećim potencijalima u pogledu lokalnog gospodarskog razvoja, a čiji inputi su izuzetno dragocjeni tijekom dizajniranja novog projekta. Razgovarano je općenito o stanju lokalnog razvoja i ulogama općina u BiH, o potrebama i potencijalima u pogledu društveno-ekonomskog oporavka nakon COVID-19, potencijalima za pružanje usluga općinama radi poboljšanja poslovne prihvatljivosti te potencijalima za pokretanje transnacionalnih općinskih partnerstava i klastera kompetencija za zajednički gospodarski razvoj: prekogranične ekonomske regije ili pravci za zajednički lokalni ekonomski razvoj.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital