VIJEĆE STRANIH INVESTITORAPoslovni barometar

Poslovni Barometar je jedna od ključnih aktivnost VSI realizovana u saradnji sa našim partnerima. Prvo izdanje izvještaja “VSI Poslovni Barometar” objavljeno je 2015. godine, realizvano uz podršku Projekta unapređenje lokalnog razvoja (GOLD), kojeg su zajednički finansirali Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (Sida). Drugo izdanje izvještaja je publikovano 2018. godine uz podršku Projekta MarketMakers, koji predstavlja dio napora Švicarske vlade da pomogne BiH u tranziciji ka socijalno inkluzivnoj tržišnoj ekonomiji.

Poslovni Barometar je rezultat istraživanja među stranim investitrima u BiH (članicama VSI) koji ima za cilj dobijanje boljeg uvida u razinu zadovoljstva članova VSI poslovnim okruženjem u BiH, preprekama sa kojima se suočavaju investitori, kao i njihove planove za reinvestiranje, nova zapošljavanja i kreiranje više poslovnih prilika u BiH.

Kroz ovo istraživanje prikupljena je i predstavljena zbirna statistika VSI članstva. Rezultati istraživanja će biti korišteni za unaprjeđenje položaja i zahtjeva investitora prema BH institucijama, sa ciljem poboljšanja regulatornog okvira, efikasnosti državne uprave i političkih odluka radi jačanja pozicije aktuelnih investicija i podsticanja novih. Rezultati analize bi trebali da utiču na kreiranje povoljnije poslovne klime za postojeće strane investitore u BiH kako bi ponovo investirali, proširili svoje poslovanje, zaposlili novu radnu snagu i smanjili nezaposlenost.

Podaci predstavljeni u Poslovnom Barometru će se periodično ažurirati.

Izdanja:

POSLOVNI BAROMETAR AUGUST/2021

POSLOVNI BAROMETAR JUNI/2018

POSLOVNI BAROMETAR OKTOBAR/2015

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital