Inicijativa za donošenje novog Zakona o javnim nabavkama BiH

5. Novembra 2020by ficba

Privredna komora FBiH je u saradnji sa Privrednom komorom RS, a na inicijativu velikog broja privrednih društava iz BiH, započela proces usaglašavanja stavova i kreiranja novog Zakona o javnim nabavkama BiH.
Cilj ove inicijative jeste otklanjanje brojnih nedostataka u sistemu javnih nabavki i ispunjavanje obaveza koje je BiH preuzela na putu evropskih integracija. Na pripremi radne verzije novog Zakona radili su eksperti iz BiH i regiona imajući u vidu poboljšanje sistema javnih nabavki, obezbjeđenje edukacije osoblja i potpunu digitalizaciju procesa javnih nabavki u BiH.
Povodom toga, predstavnici Vijeća stranih investitora u BiH učestvovali su na javnim konsultacijama u vezi sa izradom prijedloga novog Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, a koje su održane online 5. novembra 2020. godine.
Pored predstavnika realnog sektora, Privredne komore kao nosioci inicijative su obavile i konsultativne sastanke sa domaćim institucijama, ali i međunarodnim akterima u BiH, kao što su GIZ (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju), Ambasada SAD-a i Delegacija EU u BiH, kako bi novi zakon pomirio sve stavove i imao punu podršku, te što prije bio u primjeni.
Na održanim konsultacijama, eksperti iz BiH koji su radili na novom Zakonu o javnim nabavkama BiH Hajrudin Buza (BH Pošte), Tarik Rahić (BH Telekom), Siniša Tešanović (Opština Prnjavor), Dragan Vukajlović (Kancelarija za žalbe) i Stipo Petričević (Kancelarija za žalbe), učesnicima su predstavili novo zakonsko rješenje te sve zainteresovane pozvali da dostave svoje primjedbe i prijedloge.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital