Održan webinar na temu “Liderstvo kroz prizmu regionalnih pozicija”

10. Decembra 2020by ficba

U četvrtak, 10. decembra kompanije ManpowerGroup i Assert International su imale čast da budu domaćini online regionalnog panela na temu ‘Liderstvo kroz prizmu regionalnih pozicija’.
Moderatori panela su bili Marta Forai, Regional Senior HR Partner Assert i Aleksandar Plavšin, Corporate Affairs Consultant, ManpowerGroup. Panelisti koji su govorili o liderstvu iz ugla regionalnih pozicija bili su:
 Aleksandra Triantafyllidou, People & Culture Manager, IKEA SEE
 Ljubiša Mitof-Višurski, General Manager Adriatic Countries, Abbvie
 Branimir Muidža, General Manager, Heidelberg Cement Croatia and B&H
Tokom prvog dijela panela, učesnici su imali prilike da čuju stavove panelista o temama koje predstavljaju izazove za regionalne lidere, sa naglaskom na trenutne globalne trendove. Ljubiša je naglasio da je mobilnost regionalnih rukovodilaca u doba digitalizacije poželjna, jer direktan kontakt još uvijek nema supstitut za postizanje motivacije i osnaživanje tima. Aleksandra se nadovezala na temu mobilnosti svojim stavom o važnosti izgradnje povjerenja među ljudima, bez obzira na prostornu distancu timova. Govoreći o povjerenju, naglasila je tri ključne tačke: autentičnost, kreiranje win-win odnosa i ‘logiku’ poslovnih relacija, kao i da je za lidere ključno da razviju vještinu ‘više slušanja nego pričanja’. Branimir je ukazao na važnost transparentnosti komunikacije ka svim stakeholderima i shareholderima, ali da i da informacije koje prenosimo treba da budu tačne, jednostavne, razumljive i lake za dalji prenos. Ovo je posebno važno za liderske pozicije, jer upravo rukovodioci treba da budu uzor za zaposlene u kompaniji.
Ključne poruke sa webinara su:
 Produktivan regionalni lider bi trebalo da ima visok nivo socijalne inteligencije koji omogućava da kreira smislen i efikasan kompromis između globalne korporativne kulture, lokalne poslovne kulture, ali vrijednosti i kulture članova tima.
 Predispozicija dobre koordinacije je transparentnost u rukovođenju, odnosno da su čitavom timu poznati ciljevi ka kojima je biznis usmjeren, ali i jasna podjela uloga, što bi trebalo da dovede do međusobnog povjerenja, kao jednog od ključnih faktora uspješne poslovne saradnje.
 Dobar lider teži da različitosti pretvori u šanse, jer različite perspektive na određene poslovne aktivnosti mogu da pomognu u iznalaženju što kvalitetnijih rješenja.
 Poslovna transformacija je konstanta u biznisu, a poslije pandemije može se zaključiti da su mnoge stvari pod znakom pitanja. Na liderima je da odaberu način na koji će se adaptirati daljoj poslovnoj evoluciji, a ono što je sigurno, to je da regionalni menadžment treba da bude usmjeren na paradigmu balans digitalizacije i ‘human centric €ť pristupa.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital