NEWSCheck Our Blog

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward.
Inicijativa za rješavanje problema poreskog tretmana ispravke vrijednosti potraživanja banaka u FBiH

Vijeće stranih investitora u BiH uputilo jeinicijativu Federalnom ministarstvu financija i Agenciji za bankarstvo FBiH u vezi otvorenog pitanja ujednačavanja propisa i poreznog tretmana na nivou oba entiteta. Upravo ova neujednačenost poreznih propisa u BiH, dovela je u neravnopravan položaj banke koje su članice iste grupacije, a u BiH posluju kao zasebni poslovni subjekti u...

Infobip gradi prvi savremeni IT kampus u Sarajevu

U sarajevskom naselju Šip, sjevernom kraku glavnog grada BiH, gradit će se centralni objekat jedne od vodećih kompanija u zemlji. Objekat će se nalaziti iza današnje posljednje linije stambenih zgrada na Šipu, nedaleko od trase buduće Prve transverzale koja je trenutno u izgradnji.

VSI zatražio očitovanje Vlade FBiH zbog propusta u realizaciji Javnog poziva za dodjelu finansijske pomoći izvoznim kompanijama iz sektora industrije

Vijeća stranih investitora u BiH krajem decembra uputilo je zahtjev za očitovanje Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije povodom propusta koji su učinjeni pri realizaciji Javnog za dodjelu finansijske pomoći izvoznim privrednim društvima iz sektora industrije.


VSI učestvovao na konsultacijama o prioritetima i preporukama vezano za izradu IFC strategije za BiH

U martu 2020. godine, netom prije početka pandemije IFC je završio konsultacije sa stakeholderima sa kojima je razgovarano o detaljnoj socio-ekonomskoj analizi Bosne i Hercegovine, a koja je objavljena u dokumentu pod nazivom „Ažurirana sistemska dijagnostika zemlje“. Nakon urađene analize, cilj IFC-a je bio odmah pristupiti izradi strategije za IFC u BiH za narednih pet...

VSI na konferenciji ‘Pouzdanost 2020’

Bonitetna agencija LRC i Poslovne novine, uz pokroviteljstvo Ziraat Bank BH d.d. Sarajevo i podršku Vanjskotrgovinske komore BiH i logističkog partera Express courier - UPS i telekomunikacijskog partnera BH Telecom d.d. Sarajevo, realizirali su već šestu godinu zaredom projekt "Pouzdanost 2020 €ť.

Održan sastanak Upravnog odbora VSI

Upravni odbor Vijeća stranih investitora BiH održao je 22. oktobra 2020. godine, online putem, posljednji sastanak u ovoj godini. Na sastanku je diskutovano o operativnim aktivnostima izvršnog ureda VSI, aktuelnim temama u vezi novonastale situacije uzrokovane pandemijom korona virusa, javnom objavljivanju novog izdanja 'Bijele knjige' i 'FIC Business Barometer', kao i o planovima za narednu godinu.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital