Adresa:Fra Anđela Zvizdovića br. 1, 71 000 Sarajevo
Telefon:+387 33 295 880
Email:info@fic.ba

NEWSCheck Our Blog

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward.
https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/03/unnamed.png

U martu 2020. godine, netom prije početka pandemije IFC je završio konsultacije sa stakeholderima sa kojima je razgovarano o detaljnoj socio-ekonomskoj analizi Bosne i Hercegovine, a koja je objavljena u dokumentu pod nazivom „Ažurirana sistemska dijagnostika zemlje“. Nakon urađene analize, cilj IFC-a je bio odmah pristupiti izradi strategije za IFC u BiH za narednih pet...

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/04/VSI-na-konferenciji-Pouzdanost-2020-2-1.jpg

Bonitetna agencija LRC i Poslovne novine, uz pokroviteljstvo Ziraat Bank BH d.d. Sarajevo i podršku Vanjskotrgovinske komore BiH i logističkog partera Express courier - UPS i telekomunikacijskog partnera BH Telecom d.d. Sarajevo, realizirali su već šestu godinu zaredom projekt "Pouzdanost 2020 €ť.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/04/Odzan%20sastanak%20Upravnog%20odbora%20VSI%20.png

Upravni odbor Vijeća stranih investitora BiH održao je 22. oktobra 2020. godine, online putem, posljednji sastanak u ovoj godini. Na sastanku je diskutovano o operativnim aktivnostima izvršnog ureda VSI, aktuelnim temama u vezi novonastale situacije uzrokovane pandemijom korona virusa, javnom objavljivanju novog izdanja 'Bijele knjige' i 'FIC Business Barometer', kao i o planovima za narednu godinu.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/04/VSI-odrzao-konsultacije-sa-GIZom-povodom-novog-Projekta-Modernizacija-opcinskih-usluga-i-lokalni-eko.jpg

Predstavnici Vijeća stranih investitora i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ GmbH) održali su sastanak 4. decembra 2020. godine povodom pripreme novog projekta pod nazivom Modernizacija općinskih usluga i lokalni ekonomski razvoj u zemljama Zapadnog Balkana (WB6). GIZ trenutno priprema novi projekt suradnje za zemlje partnere Zapadnog Balkana (WB6), čija implementacija bi trebala početi u aprilu sljedeće godine.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/04/Slika.png

Vijeće stranih investitora u BiH i ove godine je učestvovalo i podržalo organizaciju Foruma inovacija, tehnologija i poduzetništva "Sarajevo Unlimited €ť, koji je održan ONLINE 5. i 6. novembra 2020. godine pod sloganom Adapatabilnost u novom dobu.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital