VSI učestvovao u fokus grupi Svjetske banke o utjecaju COVID-a na rješavanje privrednih sporova

9. Oktobra 2020by ficba

Tim svjetske banke u BiH koji radi na ‘Projektu tehničke pomoći za privredno pravosuđe u Bosni i Hercegovini’, organizirao je u oktobru fokus grupu za advokate iz Bosne i Hercegovine koji aktivni u oblasti privrede, među kojima su se našla i advokatska društva koji su članovi FIC-a, poput: Dimitrijevic & Partners, Maric & Co, CMS Reich-Rohrwig Hainz, Wolf Theiss, DMB Legal i Karanovic & Partners.
Generalne teme za diskusiju na ovoj fokus grupi bile su sljedeće:
a) uticaj COVID pandemije na rad sudova u BiH, i
b) uticaj COVID pandemije na privredu – pravni aspekti i najčešća pravna pitanja.
Na pomenute teme advokati su diskutovali i podijelili informacije o svojim dosadašnjim iskustvima. Fokus grupa je održana kao online jednočasovni sastanak.
Inače, cilj ovog Projekta je podržati pravosudne institucije u implementaciji reformi kojima se poboljšava efikasnost i pristup privrednom pravosuđu u BiH, nadovezujući se na preporuke Studije izvodljivosti o unapređenju upravljanja privrednim predmetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) iz 2016. godine koju je finansirala vlada Velike Britanije. Projekt se sastoji od pet komponenti: (1) jačanje privrednih odjeljenja i privrednih sudova u FBiH i RS; (2) ubrzavanje rješavanja sporova male vrijednosti na osnovu rezultata komparativne pravne analize parničnog postupka u BiH i u nekoliko zemalja Evropske unije; (3) povećanje pristupa pravosuđu za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP-ovi) putem izrade vodiča za povećanje pravne pismenosti među firmama; (4) izgradnja kapaciteta kroz razvoj i implementaciju kolegijalnog savjetovanja i dodatne edukacije za sudije na privrednom referatu; i (5) provedba procesnih reformi radi zatvaranja praznina i smanjenja uskih grla u procesuiranju predmeta putem prijedloga zakonodavnih izmjena.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital