VSI u saradnji sa GIZ GmbH organizuje webinare o programu DeveloPPP.de

27. Oktobra 2020by ficba

Kao rezultat dugogodišnje suradnje između Vijeća stranih investitora u BiH i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ GmbH), od februara 2021. godine VSI će organizirati za svoje članove seriju informativnih webinara na kojim će biti predstavljene mogućnosti razvojne saradnje s privatnim sektorom kroz develoPPP.de program.
Cilj webinara je steći prve dojmove o develoPPP.de programu, šta GIZ nudi privatnim firmama putem ovog programa, koji su kriteriji za učešće, kako se prijaviti i drugo.
‘Privatni sektor je pokretač razvoja, posebno u zemljama jugoistočne Evrope. No, ponekad se firme suočavaju s izazovima prilikom promovisanja inovativnih projekata i komercijalnih ulaganja a sve u cilju postizanja održivog rasta. Tu se interesi firmi i njemačke razvojne saradnje ukrštaju, a najbolji rezultati se postižu udruživanjem snaga i partnerskim odnosom’, – pojasnili su iz sarajevskog ureda GIZ GmbH o programu develoPPP.de.
Pokrenut od njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ), develoPPP.de program nudi jednostavan i atraktivan način podrške kojim se poslovni izazovi mogu pretvoriti u razvojne mogućnosti. Udruživanje snaga s njemačkom razvojnom saradnjom stvara win-win situaciju koja koristi kako firmama, tako državi, i naposljetku njenim građanima.
Saradnja sa privatnim sektorom nudi Njemačkom društvu za međunarodnu saradnju (GIZ GmbH) velike mogućnosti za mobilizaciju dodatne ekspertize i resursa u postizanju razvojnih ciljeva zemalja partnera. Razvojna partnerstva s privatnim sektorom postaju sve važnija s aspekta dinamičnog i sinergijskog razvoja GIZ-ovog portfolija u regiji.
S tim u vezi, apliciranje na program develoPPP.de bit će omogućen kompanijama koje imaju više od 8 zaposlenih, čiji godišnji promet iznosiima više od 800.000 EUR i koje na tržištu djelujete najmanje dvije godine.
Planirani webinari o develoPPP.de programu će biti organizovani na engleskom i lokalnom jeziku, i to u sljedećim terminima:
 Webinar na BHS: utorak, 16.02.2021., u 11:00 – 12:30 sati
 Webinar na Engleskom: srijeda, 17.02.2021., u 11:00 – 12:30 sati
Učešće na webinarima bit će besplatno.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital