Saopštenje Vijeća stranih investitora – VSI/FIC povodom izvještaja Doing business 2018 za BiH

2. Novembra 2017by ficba

Povodom novog izvještaja Svjetske banke Doing business 2018 o lakoći poslovanja, VSI/FIC izražava zabrinutost činjenicom da se BiH po lakoći i ambijentu poslovanja nalazi na samom začelju evropskih zemalja te da je dodatno nazadovala za 7 mjesta. Izvještaj nas ne iznenađuje jer u svojoj strukturi i analiziranim pokazateljima   detektira i sugerira poteškoće na koje jasno ukazuje i VSI/FIC u izdanju “Bijele knjige” FIC-a i FIC Business Barometra.    

Aktualna ekonomska situacija, rezultati izvještaja, niska razina stranih direktnih ulaganja (FDI), niska razina zaposlenosti, standarda i kupovne moći stanovništva, kao i negativnih demografskih kretanja, jasno ukazuje na potrebu i hitnost reformskog djelovanja.   Primjenom istih ekonomskih politika mogu se dobiti samo isti odnosno nedovoljno dobri rezultati, dakle potrebne su odlučne promjene i reforme.

U tom smislu su definirani i izvorni ciljevi Reformske agende u kojima je jasno izraženo opredjeljenje realizaciji mjera i zakona kako bi se otklonile barijere, smanjilo porezno opterećenje na rad i kapital, kako bi se smanjila razina sive ekonomije, čime bi se otvorio put ulasku svježem kapitalu, investicijama, novom zapošljavanju i boljem standardu. U konačnici to će rezultirati i pozitivnijim demografskim trendovima.   Pitanje ekonomije i potreba za istinskim i suštinskim promjenama ekonomskih politika jasno upućuje na potrebu adekvatnog djelovanja.  

Smatramo da i ovaj izvještaj treba biti poziv na alarm i akciju, a VSI/FIC ovim putem javno apeluje i traži da sve poluge izvršne i zakonodavne vlasti na svim razinama u BiH, odlučnije i hrabrije krenu u realizaciju. Podsjećamo da se većina rješenja i preporuka kako otkloniti poteškoće, nalazi u novom izdanju ‘Bijele knjige”. Svaka nova mjera trebala bi biti povoljnija po kompanije a ni u kom slučaju nepovoljnija.

Realizacijom preporuka iz ‘Bijele knjige” znatno bi se poboljšao poslovni ambijent u BiH, razina rasta BDP-a, stranih i domaćih ulaganja, zapošljavanja i standarda građana.

Branimir Muidža
Predsjednik VSI/FIC
 

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital