Pregled investicijskih politika jugoistočne Europe (SEE)

7. Novembra 2017by ficba

Konferencija Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju (UNCTAD) održat će 21. studenoga 2017. godine u Ženevi, Švicarska, međuvladinu prezentaciju Pregleda investicijskih politika jugoistočne Europe (IPR).

IPR jugoistočne Europe prvi je regionalni pregled investicijskih politika koji je sačinjen od strane UNCTAD-a. Obuhvaća sedam ekonomija: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Republiku Moldaviju, Srbiju, Bivšu Jugoslavensku Republiku Makedoniju i Kosovo (United Nations Administrative Region, Security Council resolution 1244 (1999)).

Prezentacija će se održati u okviru devete sjednice Povjerenstva UNCTAD-a za ulaganja, poduzetništvo i razvoj, koja će se održati od 20. do 24. studenoga 2017. u Palais des Nationes, Ženeva, Švicarska.

Ovaj događaj će omogućiti i platformu za gospodarstva jugoistočne Europe kako bi istakli napredak na reformi i suradnji u vezi investicijskih politika, te olakšala razmjenu najboljih praksi sa državama članicama UNCTAD-a, uključujući i razvojne partnere. Ovaj događaj će također biti prilika za predstavljanje jugoistočne Europe kao investicijske destinacije za odabranu grupu međunarodnih investitora.

Tijekom događanja sudionici će također imati mogućnost saznati više o provedbi preporuka IPR-a, koja je dio nastavnog projekta kojeg zagovara Vijeće za regionalnu suradnju (RCC). Ovaj će projekt imati i financijsku potporu Europske komisije i tehničku pomoć Svjetske banke.

Primjerak IPR-a za jugoistočnu Europu, može se preuzeti s internetske stranice: www.unctad.org/ipr.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital