Radna grupa za sivu ekonomiju pri VSI BiH poslala inicijativu za Podršku u borbi protiv nelegalnog tržišta duhanskim proizvodima

1. Jula 2020by ficba

VSI je početkom jula uputilo inicijativu
članica VSI iz duhanske industrije, nadležnim institucijama u vidu apela za
suzbijanje nelegalne trgovine duhanskim proizvodima koja je naročito povećana
tokom pandemije COVID-19.

VSI se obratio sa molbom za podršku u
rješavanja određenih pitanja u segmentu ilegalne trgovine duhanskim proizvodima
na tržištu BiH.

U obraćanju je istaknuto da, ionako težak
položaj duhanske industrije u BiH se u mjesecima proglašenja pandemije
koronavirusa, dodatno zakomplicirao, te se u BiH bilježi znatan pad prodaje
proizvoda na legalnom tržištu. Jedan od razloga za to je rastuća nezakonita trgovinska
aktivnost koja raste na tradicionalnim mjestima prodaje ilegalnih proizvoda kao
i internetska prodaja.

Na osnovu procjena, trenutno nelegalna
trgovina na bh. tržištu duhana učestvuje sa gotovo 50% ukupnog duhanskog
tržišta. Naše članice/kompanije iz duhanske industrije su u više navrata o
ovakvim dešavanjima ukazivale vlastima
BiH zaduženim za provedbu zakona putem slanja pojedinačnih pisama i prijava.

Navedeno je također da je duhanska
industrija na ime indirektnih poreza i PDV-a u 2019. godini, uplatila cca.
milijardu KM što predstavlja 16% svih uplaćenih indirektnih poreza. U poređenju
sa prošlom godinom, u maju 2020. godine bilježi se pad akciznih prihoda za više
od 60% odnosno 54 miliona KM. Kumulativno gledano, u 2020. godini, u periodu januar
– maj, pad prihoda je 8 posto što je 27 miliona KM. Tokom tekuće, 2020. godine,
očekuje se nastavak negativnog trenda i potencijalni pad prihoda od akciza na
duhanske proizvode u iznosu od oko 120 miliona KM. Pored plaćanja poreza, u
ovim kompanijama zaposlen je znatan broj radnika čija su radna mjesta održana i
pored velikog pada prihoda izazvanog negativnim efektima pandemije
koronavirusa.

Zbog svega navedenog, u ovom trenutku
izuzetno je važno da državne i entitetske institucije i nadležne agencije
podrže legalno tržište duhanskih proizvoda, održavanjem legalnog protoka za
akcizne proizvode što stvara šire učinke na sljedeće:

– Suradnjom vlasti, institucija i
industrije u borbi protiv crnog tržišta, moratorijem na akcize duhanskih
proizvoda, kao i kontinuiranim podizanjem svijest građana o vezi kriminala i
ilegalnih cigareta i duhanskih proizvoda, kao i štetnosti konzumacije
nekontroliranih proizvoda utjecati na povratak potrošača u legalne tokove a to
će utjecati na porast prihoda od akciza na duhanske proizvode.

– U cilju zdravstvene zaštite potrošača u
što većoj mjeri ukloniti sa tržišta ilegalne duhanski proizvode koji nisu
kontrolirani i samim tim su i nepoznate kvalitete, a često su prepuni teških
metala, pesticida, najlona i drugih materija i kao takvi su izuzetno opasni za
zdravlje građana.

– Osigurati kvalitetnije mehanizme za suzbijanje
nelegalnog tržišta, kako fizičkog tako i virtualnog, kroz bolju saradnju i
koordinirani rad nadležnih institucija a čime se direktno utiče na osiguranje
gore navedenih ciljeva.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital