Američka uprava za hranu i lijekove odlučila: IQOS je proizvod modifikovanog rizika

8. Jula 2020by ficba

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) donijela je odluku da
se IQOS, proizvod kompanije Philip Morris koji zagrijava a ne sagorijeva duhan,
može svrstati u kategoriju “duvanskih proizvoda modificiranog rizika”
(MRTP), kao i da je informiranje potrošača o smanjenoj izloženosti štetnim
materijama prilikom korištenja ovog uređaja u skladu sa promocijom javnog
zdravlja.

IQOS sistem za zagrijavanje duvana je prvi i jedini elektronski
proizvod koji koristi nikotin, a koji je FDA svrstala u kategoriju
“proizvoda modifikovanog rizika”, obrazlažući svoju odluku sljedećim
zaključcima: IQOS zagrijava, a ne sagorijeva duvan; korištenjem ovog uređaja
značajno se smanjuje proizvodnja štetnih i potencijalno štetnih hemikalija;
naučna istraživanja potvrđuju da potpuni prelazak sa klasičnih cigareta na IQOS
umanjuje izoženost organizma štetnim i potencijalno štetnim materijama.

“Ova odluka FDA-a predstavlja istorijsku prekretnicu u oblasti
javnog zdravlja u dijelu prevencije bolesti prouzrokovanih pušenjem. Ona
značajno nadograđuje rastući naučni konsenzus da je IQOS bolji izbor od
nastavka pušenja”, rekao je Aleksandar Jakovljević, generalni direktor
kompanije Philip Morris za jugoistočnu Evropu, dodajući da se IQOS sistem za
zagrijavanje duhana fundamentalno razlikuje od tradicionalnih cigareta i da
shodno tome mora imati fundamentalno različit regulatorni okvir, što je
Američka agencija za hranu i lijekove prepoznala ovom odlukom.

“Saradnja vlada i organizacija koje se brinu o javnom
zdravlju, kakva je ovom prilikom demonstrirana u SAD, ubrzala bi prelazak
punoljetnih pušača na proizvode koji su bolji izbor za njihovo zdravlje. I
dalje je jedina opcija koja sa sobom ne nosi nikakav rizik nikad ne početi ili
potpuno ostaviti sve nikotinske proizvode, ali za one koji ne prestanu najbolje
što mogu uraditi je da potpuno pređu na kontrolirane, naučno utemeljene, bezdimne
proizvode. Zaključno sa 31. martom 2020. godine, 10,6 miliona pušača širom
svijeta je potpuno ostavilo cigarete i prešlo na IQOS”, dodao je
Jakovljević i zaključio da inovacije poput IQOS-a mogu dramatično ubrzati
smanjenje broja pušača, što je prilika vijeka koja se ne smije propustiti.

Odluka da se Philip Morrisu odobri MRTP
aplikacija kojom se IQOS sistem svrstava u kategoriju duvanskih proizvoda
modifikovanog rizika uslijedila je nakon sveobuhvatne analize obimne naučne
dokumentacije koju je kompanija agenciji predala u decembru 2016. godine. Ovoj
odluci prethodilo je odobrenje FDA-a iz aprila 2019. godine, kojim je omogućena
komercijalizacija IQOS-a na američkom tržištu.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital