Predstavnici Vijeća stranih investitora prezentovali preporuke iz poglavlja Bijele knjige ,,Vladavina prava” na XII Konferenciji predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini

1. Juna 2016by ficba

Predstavnici Vijeća stranih investitora BiH (VSI) učestvovali su na XII Konferenciji predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini koja je održana 30. maja 2016. godine u Tesliću.

Član Upravnog odbora VSI,  advokat Stevan Dimitrijević zajedno sa advokatom Jasminom Šarićem predstavili su predsjednicima sudova i predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) ključne preporuke iz oblasti ‘Vladavine prava” koje će se naći u novom izdanju Bijele knjige za 2015/16 godinu. Poseban akcenat na konferenciji je stavljen na efikasnost, kvalitet i mjere za unapređenje efikasnosti pravosuđa, odgovornost i integritet pravosuđa, na što je VSI više puta ukazivalo kao jednu od ključnih  prepreka stranim investitorima u Bosni i Hercegovini.
 
Na konferenciji su usvojeni određeni zaključci koji se odnose na efikasnost, kvaliitet i mjere unapređenja efikasnosti pravosuđa, kao i na odgovornost i integritet pravosuđa. Određeni zaključci odnose se i na institut sudske nagodbe, gdje je navedeno da će, u skladu sa obavezama iz strateških dokumenata za pravosuđe, sudovi  aktivno promovisati sudsku nagodbu kao efikasan način rješavanja sporova. Učešće predstavnika VSI na ovoj konferenciji predstavlja izraz bliže suradnje koju je VSI uspostavio sa VSTV-om.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital