Predsjednik Muidža sastao se sa predstavnicima Evropske komisije

19. Februara 2020by ficba

Tokom posjete članova Evropske Komisije (DG ECFIN, DG NEAR i DG Employment) Bosni i Hercegovini u sklopu procjene Programa ekonomskih reformi  Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, održan je sastanak i sa predsjednikom VSI, Branimirom Muidžom.

Povod sastanka bila je činjenica da su u maju 2019. godine zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU dostavljene revidirane smjernice za pripremu Programa ekonomskih reformi i zemlje su pozvane da pomenuti dokument dostave Evropskoj Komisiji do 31. januara 2020. godine. Ovaj proces će se ponavljati svake godine, tako da će ocjena voditi pripremi seta ciljanih smjernica u domenu politika i redovnom razmatranju implementacije politika. Cilj je da se osigura da saznanja stečena u toku jednogodišnjeg procesa direktno ulaze u sljedeći process, kako bi se postiglo kontinuirano unaprjeđenje ekonomske politike.

Na sastanku je razgovarano i o stavovima poslovne zajednice o aspektima koji bi zaslužili posebnu pažnju Komisije prilikom pripreme ovog ekonomskog plana, posebno stavova koji se tiču glavnih prepreka poslovanju sa EU i u regiji u oblasti trgovine robom i uslugama, carinjenja, e-trgovina.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital