Ministar Šarović posjetio FIPA-u

19. Februara 2016by ficba

Sarajevo, 19. februar 2016. godine – Podpredsjednik Vijeća ministara i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i saradnici održali su sastanak sa rukovodstvom Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) na čelu sa direktorom Gordanom Milinićem i članovima Upravnog odbora Agencije.

Na sastanku se razgovaralo o budućoj saradnji Ministarstva i Agencije FIPA u stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za privlačenje stranih investicija.

Ministar Šarović je istakao da je potrebno da sve nadležne institucije u BiH počev od Ministarstva, FIPA-e, privrednih komora i FIC-a zajednički rade na unapređenju poslovnog ambijenta i konkurentnosti BiH u narednom periodu, kako bi se izbjegle paralelne aktivnosti više nadležnih sa slabim učincima, što je bio slučaj prethodnih godina.

Analizirane su slabosti i poteškoće poslovnog ambijenta u BiH na čijem unapređenju će se zajednički raditi tokom 2016. godine sa ciljem povećanja stranih investicija, poboljšanja standarda građana BiH i ekonomskog oporavka zemlje.

Direktor Milinić je istakao da će rad Agencije u 2016 karakterizirati pronalazak stranih investitora i uspostavljanje novih kontakata sa udruženjima privrednika u inostranstvu. Takođe je naveo da su određene kineske firme zainteresirane za termoelektrane u BiH, da su Japanci zainteresirani za energetske projekte, drvnu industriju, poljoprivredu i proizvodnju hrane, da su Brazilci zainteresirani za poljoprivredu, te da se radi na uspostavljanju veće suradnje sa njemačkim i američkim investitorima.

Branimir Muidža, predsjednik Vijeća stranih investitora BiH (FIC), je rekao da su politička nestabilnost, birokracija i porezi, parafiskalni nameti, dugotrajne procedure za izdavanje određenih dozvole prepreke za strane investitore u BiH. Naveo je primjer da mu je za otvaranje cementare na koridoru Vc potrebno obezbijediti 11 dozvola, a da izdavanje dozvole traje šest mjeseci.

Takođe je naveo činjenicu da niko od investitora koji okuplja ovo udruženje nije izgubio svoj kapital u BiH i da je veći broj spreman na reinvestiranje.

Zaključci sastanka su slijedeći:

-Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je dalo punu podršku radu Agencije
-Koordinirat će se zajednički nastupi nadležnih institucija na promociji BiH i poboljšanja poslovnog ambijenta
-FIPA će analizirati prepreke u poslovnom okruženju i dostavljat će ih nadležnim na razmatranje i usvajanje

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital