Formiranjem više slobodnih zona BiH bi privukla više stranih investitora

14. Jula 2021by ficba

Stotinu učesnika iz različitih dijelova svijeta, te više od trideset panelista i govornika, učestvovali su na prvoj konferenciji Global Business Executive Retreat 2021, koja je održana nedavno na Jahorini.

 

Teme o kojima je bilo govora na konferenciji su slobodne zone, inovacije i poduzetništvo, digitalizacija, te turizam.

“Jedan od načina na koji bi država mogla provući strane investitore jeste formiranje više slobodnih zona, a investitori ne smiju biti sami. Ministarstvo će biti servis i pomoći pri svakom problemu, kako bi se investicije uvećale i tekle neometano”, kazao je Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, na panel diskusiji o uspostavljanju slobodnih zona u BiH po modelu najpoznatijih slobodnih zona u regionu i svijetu.

Branimir Muidža, predsjednik Vijeća stranih investitora, naglasio je da se BiH mora okrenuti privlačenju stranih investicija jer interes za ulaganje u našu zemlju postoji, te da je ključna poruka da nijedan ozbiljan investitor nije izgubio svoj kapital poslujući u Bosni i Hercegovini.

Za razvoj turizma i promociju BiH, kako je kazao Jawad Yousuf Alhawaj, jedan od najznačajnijih biznismena Kraljevine Bahrein, veliki značaj ima uspostavljanje direktne aviolinije između Bahreina i BiH, koja će, osim razvoju turizma, doprinijeti i jačanju poslovnih veza između dvije zemlje.

Zaključak diskusije na kojoj se govorilo o izazovima i mogućnostima ciljane globalizacije za postpandemijski svijet, je da je, bez obzira na sve izazove, neophodno nastaviti ulagati u ljude i obrazovanje, te razvijati kompetencije kako bi se osnažio rast kako domaćih, tako i stranih kompanija.

Poseban značaj konferenciji dalo je učešće predstavnika investitora iz Zapadne Afrike i osnivača i predsjednika Poslovne Asocijacije Centralno-Istočne Evrope i Zapadne Afrike (CEEWABA) Michael A. DADA, koji je prepoznao potencijal naših kompanija i ukazao na značaj uspostavljanja bliskih poslovnih veza sa zemljama Zapadne Afrike, prije svega Nigerije i Gane.

Na panelima drugog dana konferencije učestvovali su i predstavnici kompanije Huawei BiH. Xu Kun, izvršni direktor, istakao je da bi digitalizacija mogla biti ključ za razvoj društva, te da je Huawei BiH spreman da sarađuje sa svim zainteresovanim stranama kako bi dao svoj puni doprinos u procesu digitalizacije.

 

“Uspješna digitalizacija mora biti zajednički napor svih relevantnih sudionika (telekom operatora, ministarstava, regulatornih agencija, kompanija, univerziteta) i samo na taj način možemo postići sjajne rezultate”, kazao je Kun.

Pored zanimljivog zvaničnog dijela programa, međunarodni i domaći gosti konferencije imali su priliku tokom tri dana boravka u Bosni i Hercegovini kroz poslovne sastanke i povezivanje uživati i u zabavnim sadržajima, poput turističkog obilaska grada Sarajeva, zatim obilaska kompleksa Bosanska piramida sunca, te upoznati se sa ljepotama i turističkim potencijalima olimpijske planine Jahorina.

Global Business Executive Retreat 2021 održan je u organizaciji Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH i Vijeća stranih investitora u BiH (FIC), a pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Ova konferencija, kako je poručeno po završetku, ispunila je očekivanja organizatora i učesnika i stvorila odličnu platformu za razmjenu iskustava i najboljih poslovnih praksi, ali i za umrežavanje i počinjanje saradnje renomiranih stručnjaka i eminentnih imena sa globalne ekonomske i političke scene.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital