Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH stupio na snagu

25. Marta 2015by ficba

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini je objavljen 16. Marta 2015. godine u Službenom glasniku BiH 22/15.

U konsultacijama o izmjenama i dopunama ovog zakona sudjelovali su predstavnici Vijeća stranih investitora BiH. Izmjene predviđaju da “strani ulagač ima pravo investirati, te zatim ponovno investirati dobit tih ulaganja u bilo koji sektor gospodarstva Bosne i Hercegovine u istom obliku i pod istim uvjetima definiranim za stanovnike Bosne i Hercegovine i poštivajući postojeće zakone i propise BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH “. Direktna strana ulaganja će biti oslobođena plaćanja carinskih pristojbi, ukoliko nije drugačije propisano odredbama Zakona o carinskoj politici. Preporuke iz Bijele knjige VSI-a koje predviđaju ukidanje određenih ograničenja za strane investicije u medijima su uključene u novi zakon.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital