Održan otvoreni forum na temu: ‘Sistem naplate i oporezivanje usluga zaštite intelektualne svojine, digitalnih sadržaja i telekomunikacijskih usluga u BiH

1. Aprila 2015by ficba

u ICT (Informaciono Komunikacijske Tehnologije) oblasti i oblasti zaštite prava intelektualnog vlasništva. Na događaju, koji je bio podijeljen u tri tematske cjeline, dat je osvrt na sistem naplate i oporezivanja usluga zaštite intelektualne svojine, poreski tretman digitalnih sadržaja i telekomunikacijskih usluga.

 Osim predstavnika U organizaciji Američke trgovačke komore u BiH (AmCham) i Vijeća stranih investitora BiH u srijedu, 01.04.2015. godine u Banja Luci, održan je otvoreni forum na temu “Sistem naplate i oporezivanje usluga zaštite intelektualne svojine, digitalnih sadržaja i telekomunikacijskih usluga u Bosni i Hercegovini €ť s ciljem pokretanja dijaloga o problemima sa kojima se susreću poslovni subjekti kompanija – članica AmCham BiH i VSI BIH, o problemima su diskutovali i predstavnici UINO BiH, inspekcijskih organa i poreskih uprava. “UINO BiH radi na izmjenama Zakona o PDVu i usklađuje isti sa preporukama EU. Prvi draft je gotov i ovom prilikom pozivamo poslovne asocijacije koje predstavljaju glas odgovornih investitora, da se uključe u daljnji rad izmjena legislative. Mi želimo partnerski odnos sa vama €ť – naglasio je Dejan Radić, šef Grupe za kontrolu velikih oreskih obveznika u UINO BiH.

Potreba da se održi Otvoreni forum upravo na ovu temu proizašla je iz činjenice da je ICT sektor u BiH, trenutno najinteresantniji postojećim i budućim stranim investitorima, te da svojim potencijalom može doprinijeti ubrzanom ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine, uz direktno unaprijeđenje i razvoj drugih privrednih sektora. “Drago mi je da je upravo ova konferencija mjesto otvaranja novih pitanja ali i stvaranja konstruktivnog dijaloga, kako bi se donijele važne promjene za dobrobit svih nas. Svi zajedno treba da radimo na podizanju svijesti o upotrebi i distribuciji licenciranih softvera, oporezivanja digitalnih sadržaja i zaustavljanja korištenja ilegalnih informacijsko- tehnoloških proizvoda €ť, istakao je Đorđe Mišić, izvršni direktor za marketing i prodaju kompanije M:tel. Na Otvorenom forumu zaključeno je da je od bitne važnosti identifikovati oblasti u kojima poslovna praksa može predstavljati podršku dužnosnicima poreskih uprava, inspekcijskih uprava, Instituta za zaštitu prava intelektualnog vlasništva, te je važno pozicioniranje ICT sektora kao strateškog sektora vladinih strategija i planova, kao važnog za budući razvoj, ali i mogućnost dobijanja fondova za stimulaciju i ulaganja. Događaj je podržan od strane zajedničkog člana AmCham BiH i VSI BiH, kompanije M:tel.

Pogledajte foto galeriju

 

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital