VSI zajedno sa partnerima aktivno radi na otklanjanju problema u radu Komisije za vrijednosne papire FBiH

13. Maja 2020by ficba

Vijeće stranih investitora u BiH je početkom godine na adresu federalnog Parlamenta, Vlade i Komisije za vrijednosne papire uputila Zahtjev za urgentno rješavanje pitanja imenovanja članova Komisije za vrijednosne papire FBiH, zbog obustave rada Komisije kao posljedica neimenovanja novih članova Komisije na posljednjoj sjednici Doma naroda od 19. decembra 2019. godine.

Ovim putem, VSI je tražio od Parlamenta FBiH da imenovanje članova Komisije uvrsti na narednu sjednicu Doma naroda ili da se pronađe prelazno rješenje kojim će se omogućiti nastavak rada iste.

U zahtjevu je navedeno da trenutni status Komisije doveo je investitore u nepovoljan položaj i uzrokuje direktnu materijalnu štetu iz razloga nemogućnosti da sredstava koja su namijenjena i već operativna investiraju na tržištu vrijednosnih papira. Obustava rada Komisije primarno utiče na nemogućnost dokapitalizacije privrednih društava, članica Vijeća stranih investitora, sprječavajući ih da time ispune zakonske obaveze i izvrše jačanje kapitalne osnove.

Vjerujemo da je rješavanje ovog pitanja u interesu ne samo investitora nego i drugih subjekata na tržištu vrijednosnih papira FBiH, te ocjenjujemo da je trenutni status Komisije neprihvatljiv i neodrživ, a da su negativne posljedice dalekosežne. Slijedom navedenog, upućujemo zahtjev da se rješavanju navedenog pitanja pristupi po hitnom postupku, sa dužnom pažnjom i uvažavajući značaj koji ima, te da se pronađe rješenje kojim će se osigurati nastavak rada Komisije i time obavljanje njihovih zakonskih ovlaštenja i neometano funkcionisanje tržišta vrijednosnih papira u Federaciji BiH“, navedno je u zahtjevu članica VSI.

Obzirom da ovaj problem još uvijek nije rješen, predsjednik Vijeća stranih investitora Branimir Muidža, predsjednik Udruženje banaka BiH Berislav Kutle i predsjednik Udruženje poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović dogovorili su zajedničke aktivnosti u rješavanju ovog pitanja. Ponovo je upućen zahtjev za urgentno stavljanje na dnevni red pitanja imenovanja članova Komisije za vrijednosne papire FBiH, čime su opet skrenuli pažnju na urgentnost otklanjanja zastoja u radu pomenute Komisije kako za bankarski sektor, koji je najviše pogođen ovim stanjem, tako i za ukupnu poslovnu zajednicu u BiH.

I dalje želimo da vjerujemo da će nadležne strukture u okviru Parlamenta FBiH uvažiti hitnost rješavanja ovog pitanja i omogućiti efikasno funkcionisanje tržišta vrijednosnih papira. Pozivamo vas da shvatite ozbiljnost situacije i nemjerljive negativne posljedice koje će nastati zbog zastoja u radu Komisije za vrijednosne papire FBiH” – poručuju iz ove tri poslovne asocijacije.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital