VSI dostavio inpute za OECD-ov “SEE Competitiveness Outlook 2021”

18. Maja 2020by ficba
 

Uprkos trenutnoj situaciji sa COVID-19 virusom, OECD (eng. Organisation for Economic Co-operation and Development) je započela aktivnosti u vezi sa novim ciklusom procjene konkurentnosti u zemljama zapadnog Balkana ‘SEE Competitiveness Outlook 2021”, obzirom da se planirane aktivnosti trenutno mogu obavljati online putem.

Procjena konkurentnosti ekonomija zemalja Zapadnog Balkana (Srbija, BiH, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Kosovo i Albanija) za ‘SEE Competitiveness Outlook 2021” trajat će tokom 2020. godine, zaključno sa februarom 2021. godine, a objava konačne publikacije planirana je za ljeto 2021. godine.

U kontekstu trenutne situacije koja u velikoj mjeri pogađa sve ekonomije u svijetu, ove OECD procjene konkurentnosti ekonomija zemalja Zapadnog Balkana imat će sigurno značajno mjesto u planovima za oporavak privrede u narednom vremenu.

Nadležne institucije BiH, među kojima je i Vijeće stranih investitora, do sada su aktivno učestvovale u dva prethodna ciklusa procjene Competitiveness Outlook-a za 2016. i 2018. godinu. S tim u vezi, VSI je kao jedan od sudionika koji su uključen u novi ciklus procjene dostavio svoje inpute koordinatorima iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a koji će objedinjeni biti dostavljeni OECD službama.

Procjena konkurentnosti za ‘SEE Competitiveness Outlook 2021” ovaj put  obuhvata ukupno 16 oblasti (dimenzija) koje su ključne za konkurentnost privrede. U tom smislu, VSI je dostavio inpute za dimenziju ‘Investment Policy and Promotion”.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital