VSI učestvovao na konferenciji ‘Tajan 2020’

5. Augusta 2020by ficba

U organizaciji Drvnog klastera ‘Namještaj i drvo”, zajedno sa Privrednom komorom FBiH i drugim partnerima iz zemlje i regiona, u Zavidovićima je 5. avgusta održana drvno-tehnološka i turistička konferencija pod nazivom €˜Tajan 2020’.

Konferencija je nastavak aktivnosti od prije dvije godine u okviru projekta pod nazivom ‘Tajan 2020” i predstavlja spoj okupljanja kompanija, ustanova, institucija i poduzetnika vezanih za drvnu industriju i šumarstvo, zaštitu okoliša, turizam, finansije i dr.

Projekat €˜Tajan 2020’ je lokacijom vezan za centralnu Bosnu i Hercegovinu odakle dolaze najveće i najpriznatije kompanije u proizvodnji namještaja od masiva, a koje su osvojile sve moguće nagrade na svjetskim sajmovima.

Konferencija je obilježena aktuelnim temama i zaključcima vezanim za probleme plasmana drvnih sortimenata u uslovima korona krize, opšte probleme u sektoru šumarstva zbog nepostojanja Zakona o šumama FBIH, kao i važnim aktivnostima koje su tekle u pravcu formiranja matične sekcije inžinjera šumarstva u okviru Inžinjerske komore FBiH.

Na konferenciji je učešće uzelo preko 150 stručnjaka iz ove oblasti, drvnih proizvođača, predstavnika javnih šumskih preduzeća, turističkih radnika, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti ZE-DO kantona i Federacije BiH, kao i veliki broj poduzetnika.

Izvršna direktorica Vijeća stranih investitora u BiH, Sanja Miovčić koja je uzela učešće na konferenciji, prezentirala je učesnicima dobre prakse investiranja dijaspore u BiH, naročito onih u sektoru najvišeg stepena obrade u drvnoj industriji.

Konferencija je završena obilaskom sportsko-rekreativnog centra Golf kluba Krivaja, koji se prostire na površini od više desetina hektara, gdje je prezentiran inovativni pristup visokom međunarodnom turizmu.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital