Priprema novog ‘Business Barometra 2020’

20. Augusta 2020by ficba

Krajem ljeta izvršni ured
VSI započeo je aktivnosti na izradi novog izvještaja Vijeća stranih investitora
BiH, ‘Business Barometar 2020”.

‘Business Barometar” je
jedna od ključnih aktivnost VSI realizovana u saradnji sa našim partnerima.
Prvo izdanje izvještaja ‘Business Barometar” objavljeno je 2015. godine, realizovano
uz podršku Projekta unapređenje lokalnog razvoja (GOLD), kojeg su zajednički
finansirali Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska
međunarodna agencija za razvoj i saradnju (Sida). Drugo izdanje izvještaja je
publikovano 2018. godine uz podršku Projekta MarketMakers, koji predstavlja dio
napora Švicarske vlade da pomogne BiH u tranziciji ka socijalno inkluzivnoj
tržišnoj ekonomiji.

‘Business Barometar” je
rezultat istraživanja među stranim investitorima u BiH (članicama VSI) koji ima
za cilj dobijanje boljeg uvida u razinu zadovoljstva članova VSI poslovnim
okruženjem u BiH, preprekama sa kojima se suočavaju investitori, kao i njihove
planove za reinvestiranje, nova zapošljavanja i kreiranje više poslovnih
prilika u BiH.

Novi ‘Business Barometar”
će pored dosadašnjih cjelina sadržavati i novo poglavlje koje će biti
fokusirano na izazove stranih investitora uzrokovane pandemijom COVID-19, te
ponuditi uvid javnosti u to na koji način je pandemija imala uticaja na strane
investitore u zemlji.

Izrada izvještaja trenutno
je u fazi kreiranja upitnika koji će biti poslan članicama VSI početkom
oktobra, kako bi rezultati istraživanja bili sumirani i objavljeni pred kraj
2020. godine kada će kompanije imati malo jasniju sliku svog poslovanja i
efekata koje je izazvala pandemija koronavirusa.

Inače, rezultati
istraživanja će biti korišteni za unaprjeđenje položaja i zahtjeva investitora
prema BH institucijama, sa ciljem poboljšanja regulatornog okvira, efikasnosti
državne uprave i političkih odluka radi jačanja pozicije aktuelnih investicija
i podsticanja novih. Rezultati analize bi trebali da utiču na kreiranje
povoljnije poslovne klime za postojeće strane investitore u BiH kako bi ponovo
investirali, proširili svoje poslovanje, zaposlili novu radnu snagu i smanjili
nezaposlenost.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital