Vijeće stranih investitora u BiH i Vanjskotrgovinska komora BiH organizuju webinar

20. Aprila 2020by ficba

U četvrtak, 23. aprila 2020. godine u organizaciji Vijeće stranih investitora u BiH i Vanjskotrgovinska komora BiH održat će se webinar pod nazivom ‘Izazovi poslodavaca u toku COVID-19 pandemije sa aspekta radnog prava i zaštite ličnih podataka €ť, koji će  biti održan putem Zoom online platforme, sa početkom u 10 sati.

U toku webinara razmatraćemo različita pitanja od interesa za poslodavce koja su postala aktuelna kao posljedica pandemije COVID-19 koja pored opasnosti za zdravlje radnika donosi sa sobom i izazov opstanka na tržištu za mnoge kompanije. U tom smislu, na webinaru će biti prezentirane sljedeće teme:

€˘ Kako poslodavci mogu organizovati poslovanje u toku pandemije (uvažavajući naredbe/preporuke nadležnih organa)?
€˘ Na šta posebno treba obratiti pažnju u pogledu prava i obaveza radnika u vezi sa pandemijom?
€˘ Kako riješiti radno-pravni status radnika ukoliko su se izmijenile okolnosti u pogledu poslovanja sa  aspekta potrebe za radnom snagom ili mijenjanja uslova rada?
€˘ U kojoj mjeri poslodavci mogu prikupljati i obrađivati lične podatke radnika koji se odnose na zdravstveno stanje i druge lične okolnosti radnika i članova njihovih porodica uslijed pandemije?

Cilj webinara jeste da se unaprijedi znanje u oblasti radnog prava i zaštite ličnih podataka  te da učesnici međusobno razmjene iskustva u ovoj vrlo aktuelnoj oblasti u trenutku kada se suočavamo sa velikim izazovima. Webinar je namjenjen radnicima, poduzetnicima, direktorima i menadžerima.

Predavačica na webinaru je gospođa Lana Sarajlić, advokat i član Upravnog odbora Vijeća stranih investitora. Lana Sarajlić je advokat u saradnji sa Wolf Theiss-om sa višegodišnjim iskustvom u struci. Članica je Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Regionalne advokatske komore Sarajevo. Lana je završila Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, dok je zvanje magistra Europskih Studija stekla pri Centru za Interdisciplinarne Studije Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Univerzitetom u Bolonji. Lana savjetuje brojne domaće i međunarodne klijente u svim aspektima korporativnog, ugovornog i radnog prava te je zastupala klijente u nekim od najvećih transakcija u Bosni i Hercegovini u prethodnih nekoliko godina. Lana ima dugogodišnje iskustvo u savjetovanju klijenata u pogledu usklađenosti njihovog poslovanja sa važećim propisima, sa posebnim fokusom na radno pravo i zaštitu ličnih podataka, te je sudjelovala u svojstvu predavača i paneliste na brojnim konferencijama i seminarima iz navedenih oblasti.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital