Vijeće stranih investitora i Privredna komora FBiH organizovali stručnu raspravu na temu radno-pravnog zakonodavstva u FBiH

17. Februara 2017by ficba

Nastavljajući aktivnosti na implementaciji preporuka iz Bijele knjige 2015/16 Vijeće stranih investitora BiH i Privredna komora FBiH danas su organizovali stručnu raspravu na temu radno-pravnog zakonodavstva u FBiH u Velikoj sali Vanjskotrgovinske komore BiH.

Pomenuta rasprava osmišljena je kao stručna diskusija između pozvanih predstavnika relevantnih institucija FBiH za problematiku radnog prava i predstavnika poslovne zajednice, tačnije članova VSI i članova Privredne komore FBiH. U prvom dijelu predstavnici kompanije Kolektiv d.o.o. (Posao.ba) su prezentirali izazove kod privremenog i povremenog zapošljavanja u FBiH, sa akcentom na nedostatak zakonodavnog okvira u ovoj oblasti ali i na benefite koji se mogu postići pravnim uređenjem ove oblasti. U drugom dijelu diskusije tim lider VSI Radne grupe za radno pravo, gospođa Emina Sarač, prezentirala je ključne probleme sa kojima se kompanije susreću prilikom praktične primjene pojedinih odredbi novog Zakona o radu FBiH, sa posebnim akcentom na nejasne odredbe koje stvaraju dileme, kod kojih je potrebno obezbjediti autentično tumačenje naročito zbog inspekcijskog nadzora.

Ispred relevantnih institucija na ovom skupu su se obratili predstavnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Ernis Imamović, te glavni Federalni inspektor rada Muhamed Pašukanović. Predstavnici ministarstva upoznali su prisutne sa novim izmjenama aktuelnog Zakona o radu FBiH koje su nedavno upućene u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, te dali osvrt na probleme sa kojima se kompanije susreću prilikom primjene Zakona. Kao zaključak ovog skupa, predstavnici Ministarstva spremno uvažavaju preporuke poslovne zajednice i socijalnih partnera Vlade FBiH sa ciljem što uspješnijeg sprovođenja reforme radno-pravnog zakonodavstva sa krajnjim ciljem rasterećenja privrede. Predstavnik Federalne inspekcije rada pokrenuo je konstruktivnu diskusiju sa predstavnicima kompanija, te pojasnio sporne institute iz Zakona o radu sa ciljem rješavanja praktičnih problema poslodavaca.

Foto galerija

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital