Drugi sastanak Radne grupe za povoljno poslovno okuženje

2. Marta 2017by ficba

Drugi sastanak Radne grupe za povoljno poslovno okuženje organizovan je u sredu, 1. marta u Beogradu u saradnji sa Savetom za regionalnu saradnju (RCC) i GIZ Otvorenim regionalnim fondom za modernizaciju opštinskih usluga (GIZ ORF). Radna grupa pruža podršku u sprovođenju prioriteta iz Strategije JIE 2020 u domenu unapređenja poslovnog ambijenta, a čine je predstavnici  ministarstava, članova BFC SEE Regionalnog saveta, predstavnici stranih investitora, privrednici i lokalne samouprave iz regiona – Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije.

Agenda drugog sastanka Radne grupe bila je usmerena na održavanje i unapređenje standarda povoljnog poslovnog okruženja, pre svega u domenu jačanja BFC SEE regionalne platforme, razmenu iskustava i razvijanja zajedničkih inicijativa koje će doprineti poboljšanju poslovnog ambijenta u regionu jugoistočne Evrope. U uvodnom delu sastanka predstavljena je Analiza kapaciteta 45 vojvođanskih lokalnih samouprava sa osvrtom na organizaciju, resurse i kapacitete Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj; kao i uticaj i porast investicija u opštinama koje se certifikovane prema BFC standardu u odnosu na opštine koje nisu nosilac ovog prestižnog priznanja. U drugom delu sastanka GIZ ORF je predstavio novi koncept projekta za podršku BFC SEE mreži, a pre svega certifikovanim lokalnim samoupravama u regionu. U nastavku su predstavljeni i primeri najboljih praksi u regionu u pogledu vaučera za sezonske radnike, pozitivno iskustvo iz Hrvatske, kao i indeksa konkurentnosti lokalnih samouprava u Crnoj Gori.

Na samom kraju NALED, kao BFC SEE Regionalni tehnički sekretarijat i sekretarijat Radne grupe za povoljno poslovno okruženje predstavio je ideju nove regionalne inicijative – Platforme za razmenu najboljih praksi iz regiona JIE. Tom prilikom predstavljena je i nova BFC SEE on-line platforma koja je razvijena u okviru projekta Boost Business Friendliness koji su podržali RCC i GIZ ORF.

Naredni sastanak Radne grupe za povoljno poslovno okruženje planiran je u poslednjem kvartalu 2017. godine kada će se predstaviti i realizacija ključnih zaključaka i preporuka dogovorenih na održanom sastanku Radne grupe.

Galerija slika

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital