Vijeće stranih investitora BiH u saradnji sa PricewaterhouseCoopers Sarajevo i Ministarstvom finansija FBiH održali radni sastanak na temu Primjene Zakona o porezu na dobit sa osvrtom na Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit, te način popunjava

16. Februara 2017by ficba

Porezni stručnjaci u ulozi domaćina na održanom sastanku su bili gđa. Medina Dudo iz Federalnog ministarstva financija, gđa. Mubera Brković, Tax Manager u PricewaterhouseCoopers Sarajevo i gđa Nermina Hadžihasanović, konsultant u PricewaterhouseCoopers Sarajevo.

Radna grupa za poreze i fiskalnu politiku, koja egzistira pri VSI i koja je nadležna za implementaciju preporuka iz oblasti poreske i fiskalne politike, organizovala prvi u nizu radnih sastanaka u ovoj godini na temu poreza na dobit u FBiH, oblasti koja je u ovo vrijeme godine posebno interesantna kompanijama zbog obaveze podnošenja godišnjih financijskih obračuna poreskim vlastima, naročito nakon usvajanja novog Zakona o porezu na dobit FBiH i novog Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit FBiH 2016. godine.

Nedavno usvojeni Zakon propisuje novine u odnosu na raniji, te daje preciznije smjernice za utrvrđivanje poreske osnovice. Također poseban akcenat stavljen je na načinpopunjavanje poreskih obrazaca, utvrđivanje transfernih cijena, pitanja dvostrukog oporezivanja te dostavljanje potrebne dokumentacije. Održana edukacija predstavlja nastavak niza seminara i treninga iz prošle godine u organizaciji Vijeća stranih investitora BiH, obrađujući aktuelne specifične teme koje su od interesa članicama VSI.

Primjena Zakona o porezu na dobit
Obrazac PB-800-A
Obrazac PB-800-B
Obrazac PP-801
Obrazac PP-802
Obrazac PP-803
Obrazac TP-902

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital