Goražde je dobar primjer stranih ulaganja

15. Februara 2017by ficba

Predstavnici Vijeća stranih investitora u BiH, Agencije za unaprjeđenje stranih investicija u BiH i jednog od najvećih stranih investotora u BiH Messer BH Gas/ Messer Tehnoplin, danas su boravili u posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

U okviru posjete, koju su organizovali Ministarstvo za privredu i Privredna komora BPK Goražde, upriličeni su susreti s predstavnicima Vlade BPK i goraždanskim privrednicima s ciljem predstavljanja privrednih potencijala i mogućnosti za nova ulaganja na prostoru BPK Goražde. Na sastanku kojem su prisustvovali premijer Emir Oković, ministar za privredu Meho Mašala, ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga, izvršna direktorica Vijeća stranih investitora u BiH Sanja Miovčić, direktor Messer BH Gas/ Messer Tehnoplin i član Upravnog odbora Vijeća stranih investitora u BiH Valentin Ilievski, pomoćnica direktora Agencije za unaprjeđenje stranih investicija u BiH Slavica Korica, te predsjednik Privredne komore BPK-a razgovarano je privrednim potencijalima BPK Goražde i mogućnostima za nova ulaganja. Zadatak Vijeća stranih investitora u BiH, kao neprofitne poslovne asocijacije koja predstavlja i štiti strane investitore, je poboljšanje investicionog i poslovnog okruženja u BiH, promocija komunikacije i saradnje između Vijeća i vlasti u BiH, te privlačenje što većeg broja stranih investitora u BiH.

– Cilj danšnje posjete je da vidimo jednu vrlo uspješnu poslovnu, industrijsku sredinu kao što je Goražde, upoznamo se sa privrednicima, predstavnicima vlasti i zajedno sa kolegama iz FIPA-e promovišemo ovaj kanton, njegove potencijale, te razmjenjujemo informacije i uspostavljamo saradnju – kazala je izvršna direktorica Vijeća Sanja Miovčić.

Agencija za promociju stranih investicija u BiH, koju je osnovalo Vijeće ministara, ima za cilj da olakša priliv stranih ulaganja u BiH, kroz saradnju s institucijama vlasti i investitorima, te pružanje pomoći investitorima da uspostave kontakte s javnim i privatnim sektorom.

– Ovdje smo prevashodno zato da se   uspostavi jedna tješnja i još bolja saradnja sa Kantonom, sa opštinama iz Kantona i da na jedan način zajedničkog sarađivanja, dođemo do više informacija koje možemo da proslijedimo potencijalnim investitorima zainteresovanim da ulažu u BiH, da saznaju šta je to što Bosansko-podrinjski kanton i njegove opštine nude i da ih razmotre kao investicionu lokaciju za svoje buduće investicije –   istakla je pomoćnica direktora za promociju i analizu u Agenciji za promociju stranih investicija Slavica Korica.

Istaknuto je da je kompanija Messer na tržištu BiH prisutna već 20 godina, kao i da je u dosadašnjem periodu na ovom prostoru investirala oko 100 miliona KM. Generalni direktor ove kompanije Valentin Ilievski kazao je da BiH ima veliki razvojni i tržišni potencijal, ali da je potrebno unaprijediti postojeće poslovne procedure i ukupno poslovno okruženje s ciljem stvaranja što povoljnijih uslova za privlačenje stranih investitora.

– Za sve to ima jedno mjerilo. Kada vidite izvještaj Svjetske banke, Bosna i Hercegovina zauzima zadnje mjesto u Evropi što se tiče ambijenta za strane investitore i te stvari moraju se poboljšati – istakao je Ilievski.

On je istovremeno kazao da je Goražde dobar primjer stranih ulaganja, te istakao da se, uz ispunjavanje određenih uslova, na ovom prostoru mogu postići još bolji rezultati u pogledu stranih investicija. Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja BPK Goražde jedan je od prioriteta u radu Vlade BPK u 2017. godini.

– Znamo da u ovoj godini idemo sa povoljnom kreditnom linijom reduciranja kamata u BPK i, u tom smislu, imat ćemo i određen fond sredstava. Ulazimo u priču stvaranja povoljnog investicionog okruženja, a to je projekat koji ćemo raditi zajedno sa Svjetskom bankom. Konačno, imamo potrebu da sve relevantne aktere privučemo na ovo područje, da ih uvjerimo u sve ono što   BPK ima, da im pokažemo naše mogućnosti i potencijale i, naravno, da i dalje intenzivno radimo na prezentaciji i privlačenju novih investicija – kazao je premijer Emir Oković.

U sklopu današnje posjete, organizovan je i obilazak kompanija ‘Emka Bosnia” i ‘Prevent” u Vitkovićima, nakon čega je u Hotelu ‘Behar” održana prezentacija privrednih potencijala BPK-a i druženje s privrednicima.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital