Ured premijera FBiH započeo komunikaciju sa civilnim društvom

24. Februara 2016by ficba

Predstavnici UG ‘Zašto ne” prisustvovali su u srijedu 17. februara na okruglom stolu pod nazivom ‘Reformska agenda: Pregled progresa Akcionog plana i prioritetnih aktivnosti u 2016. godini”, koji je organizovao ured premijera FBiH.

Uvodničari na okruglom stolu bili su savjetnici premijera FBiH Goran Miraščić, Zlatko Hurtić, Aida Soko i Denijel Pelidija, dok  niko od donosioca odluka u Vladi FBiH nije bio prisutan.  Na početku skupa koji je okupio tridesetak predstavnika civilnog društva, istaknuto je kako je ovo prvi u nizu sličnih događaja koje će Ured premijera FBiH organizovati i u narednom periodu kako bi se uspostavila kvalitetna dvosmjerna komunikacija između predstavnika Vlasti i nevladinog sektora u FBiH. Prezentaciju o implementaciji Akcionog plana za provedbu Reformske agende u FBiH održao je savjetnik premijera FBiH Goran Miraščić koji je rekao da je do sada provedeno 14 od 61 mjere koje su tematizovane Akcionim planom.

Miraščić je ovom prilikom jasno kazao i kako se reformska agenda tiče i zahtjeva Međunarodnog monetarnog fonda: ‘U ovoj godini namjeravamo povući oko milijardu i 100 miliona kredita od MMF-a koji će se koristiti za investicije u infrastrukturu i energetski sektor”, rekao je Miraščić. Osim investicija u autoput na Koridoru Vc, na jesen bi, prema njegovim riječima, trebale biti realizovane i investicije u termo blok 1 TE Banovići, termo blok 7 TE Tuzla i termo blok 8 u TE Kakanj.  Miraščić je najavio i kako će Vlada FBiH uskoro organizovati javne rasprave o novom Zakonu o PIO i Zakonu o organizaciji PIO fonda. ‘Plan Vlade FBiH je da kompletan PIO fond pređe na trezorsko poslovanje kako bi u tom slučaju Vlada garantovala isplate penzija. Ipak, to se sigurno neće desiti ove godine”, rekao je Miraščić.

U pogledu moratorija na zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika Miraščić je istakao kako je Vlada FBiH krajem godine donijela odluku o njegovom produženju, a da su u toku prošle godine na ovaj način ušteđena 13,6 miliona KM i da je broj uposlenih smanjen za blizu 470 ljudi. Prezentacija savjetnika premijera za ekonomska pitanja Zlatka Hurtića trebala se odnositi na buduće efekte radno-pravnog zakonodavstva no on je svoje, u najmanju ruku rezignirano izlaganje, posvetio kritikama na račun sindikalnih partnera vlasti i prema njegovim riječima ‘neproduktivnih radnika” u FBiH. ‘Mi ovdje imamo u glavnom socijalni rat, a ne socijalni dijalog”, kazao je Hurtić govoreći o pregovorima Vlade FBiH sa sindikatima o Zakonu o radu i Općem kolektivnom ugovoru. Njegovo izlaganje u kasnijoj diskusiji bilo je popraćeno kritikama prisutnih predstavnika civilnog društva na način usvajanja Zakona o radu po hitnoj proceduri. Hurtić je na to kazao kako građane ne zanimaju javne rasprave, već efikasnost vlasti u donošenju zakona. O poslovnom okruženju  i konkurentnosti u BiH govorila je Aida Soko koja je predstavila plan Vlade FBiH za restruktuiranje, dokapitalizaciju i privatizaciju kompanija u vlasništvu vlade koja ih je rasporedila u tri kategorije.

Vlada je 62 preduzeća podijelila u tri kategorije: Strateška, ona kojima je potrebno restruktuiranje te ona sa manjinskim udjelom državnog kapitala. Soko je govoreći o prodaji kompanija sa manjinskim učešćem državnog kapitala istakla namjeru Vlade FBiH da to uskoro učini u “Sarajevo-osiguranju €ť, “Bosnalijeku €ť i Fabrici duhana Sarajevo, a što se prema najavama trebalo desiti do kraja prošle godine. Spomenula je i da Vlada FBiH razmišlja i o privatizaciji BH Telecoma no da do toga neće doći uskoro. U posljednjoj prezentaciji na ovom skupu Denijal Pelidija je govorio o aktivnim mjerama Vlade FBiH na zapošljavanju i samozapošljavanju. Vlada FBiH krajem 2015. godine donijela je i Uredbu o poticanju zapošljavanja kojom se uređuju uslovi za korištenje prava na subvencioniranju poslodavaca koji zapošljavaju nezaposlene ili osobe bez radnog iskustva. Prema ovoj uredbi poslodavac koji zaposli nezaposlenu osobu na period od 12 mjeseci, ima pravo na refundiranje troškova doprinosa na najnižu plaću u FBiH i sufinansiranje plate u visini najniže plate u Federaciji. 

Napomenuo je i da u narednom valu privatizacije, prioritet mora biti očuvanje radnih mjesta. Ovaj skup u svakom slučaju predstavlja pozitivan korak Vlade FBiH u poboljšanju transparentnosti svog rada i komunikacije sa civilnim društvom, no treba istaći kako bi u naredne slične događaje trebalo uključiti i donosioce odluka u Vladi FBiH, a ne samo njihove savjetnike.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital