Sastanak Vijeća za saradnju

27. Marta 2017by ficba

Redovni sastanak Vijeća za saradnju koji jednom kvartalno organizuje Vijeće stranih investitora BiH (VSI), održan je 22. marta 2017. godine u Sarajevu.

 Osim predstavnika Upravnog odbora Vijeća stranih investitora, sastanku su prisustvovali i stalni članovi Vijeća za saradnju uključujući ekonomske atašee stranih ambasada u BiH i predstavnike međunarodnih organizacija u BiH. Tema sastanka bila je trenutna Porezna reforma u Federaciji Bosne i Hercegovine i usvajanje novog Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima koji će vjerojatno značajno utjecati na poslovni sektor i građane BiH. Ključni govornik na sastanku bila je gospođa Mubera Brković, član Upravnog odbora VSI i porezni i pravni menadžer u PwC-u. Gospođa Brković kratko je upoznala sudionike sastanka sa novim zakonima, najvažnijim izmjenamau usporedbi sa trenutnim zakonima i kakav učinak će ti zakoni imati na gospodarstvo i poslovno okruženje u zemlji.

Ova tema će biti u središtu FIC aktivnosti u narednom periodu, s obzirom da VSI zajedno sa ostalim privrednim komorama, asocijacijama i socijalnim partnerima učestvuje u pregovorima sa Vladom FBiH u vezi konačnog teksta ovih zakona. Trenutno su navedeni zakoni usvojeni u formi nacrta i idu u redovnu proceruru, što daje dovoljno vremena poslodavcima da sugerišu izmjene pojedinih odredbi davanjem novih prijedloga kako bi se u konačniic usvojila rješenja koja su prihvatljiva kako za poslodavce tako i za radnike, ali i za Vladu FBiH.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital