Održan prvi sastanak FIC Radne grupe za sivu ekonomiju

11. Aprila 2017by ficba

U Sarajevu je danas održan konstitutirajući sastanak Radne grupe za sivu ekonomiju pri Vijeću stranih investitora BiH (FIC).

Vijeća stranih investitora BiH je 2015. godine pokrenulo dijalog i započelo aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije ne samo u BiH već u cijelom regionu, zajedno sa našim partnerima: regionalnim uredima Vijeća stranih investitora iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Albanije, te Vijećem za regionalnu suradnju (RCC). Kao rezultat te suradnje, u maju 2015. godine održana je velika regionalna konferencija pod nazivom ‘Borba protiv sive ekonomije: Preduslov za investiranje u JIE” na kojem su učestvovali ministri ekonomije i predstavnici poreskih i inspekcijskih organa iz cijelog regiona, pri čemu su dogovorene smjernice za dalji nastavak borbe protiv ove negativne pojave koja spriječava dalji progres BiH ekonomije.

U skladu sa nastavkom navedenih aktivnosti Vijeće stranih investitora BiH je osnovalo permanentnu Radnu grupu za sivu ekonomiju čiji će primarni zadatak biti da zajedno sa relevantnim državnim i entitetskim organima vlasti, te drugim interesnim skupinama, identificira konkretne mjere i rješenja u cilju suzbijanja sive ekonomije u BiH i provede njihovu implementaciju baziranu na međunarodnim standardima i praksama, te osmisli plan aktivnosti koji će omogućiti implemetaciju tih mjera i pratiti njihov progres.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital