Sastanak Vijeća za saradnju / Cooperation Council (CC)

29. Oktobra 2015by ficba

29. oktobra 2015. godine u Sarajevu – VSI je održao sastanak Vijeća za saradnju (CC). Tema ovog sastanka je bila implementacija novog Zakona o radu Federacije BiH – preporuke vladama VSI.

Gost govornik na sastanku je bila Emina Sarač, šef kadrovske službe u Raiffeisen bank dd BiH i vođa tima VSI radne grupe za radno pravo. Gospođa Sarač predstavila u ime VSI što su stavovi i perspektive novog zakona i probleme u fazi implementacije istog. Gosti su razgovarali o ovoj problematici te zajednički konstatovali što bi trebalo biti obrađeno u novom izdanju Bijele knjige kada je u pitanju oblast radnog prava, ali i koja pitanja treba adresirati nadležnim institucijama kako bi imali efikasnu implementaciju novog zakona.

Gosti se složili da daju podršku u naporima VSI kako bi osigurale pravilna provedbu novog Zakona o radu i eliminisale prepreke i problemi koji onemogućavaju normalan ekonomski razvoj. Nakon prezentacije, članovi CC, predstavnici međunarodnih udruženja / organizacija i stranih ambasada u BiH su imali vrlo konstruktivnu interaktivnu diskusiju kada je u pitanju tumačenje spornih odredbi novog Zakona o radu FBiH.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital