Sarajevo domaćin konferencije o konkurentnosti regionalnog tržišta, značaju statistike i inovacija

26. Septembra 2018by ficba

Sarajevo domaćin konferencije o konkurentnosti regionalnog tržišta, značaju statistike i inovacija

Regionalni forum za tržište, investicije i statistiku – TIS organizuje Međunarodnu konferenciju “Konkurentnost regionalnog tržišta, značaj statistike i inovacija” koja će biti održana 8. i 9. oktobra 2018. godine u Hotelu Holiday u Sarajevu.

Ovo je jedna od najznačajnijih konferencija u regiji koja podržava i afirmiše saradnju vladinih institucija, akademske zajednice, međunarodnih organizacija, poslovnog sektora i nevladinih organizacija u cilju planiranja i saradnje u realizaciji regionalnih projekata u oblastima razvoja tržišta kapitala, rada, roba i usluga, razvoja zvanične statistike, promocije o mogućnostima regije za investicije i istraživanja i razvoja u oblastima informacione tehnologije, komunikacija, efikasnog upravljanja i korištenja ekonomsko-socijalnih potencijala.

Konferencija će imati dva panela: panel tržište/investicije i panel statistika/istraživanje i razvoj.

Planirana je prezentacija projekata i istraživanja koji doprinose poboljšanju uslova poslovanja u regiji, povećanju investicija, umrežavanju poslovne zajednice i nevladinih organizacija na regionalnom i evropskom tržištu. Prezentovat će se mogućnosti zajedničkog učešća firmi iz regije na trećem tržištu. Govorit će se o razvoju i afirmaciji zvanične statistike i značaju statističkih podataka za donošenje odluka svih nivoa vlasti kao i značaju istih podataka za razvoj ekonomije i kreiranja socialnih politika. Konferencija će pružiti podatke i analize u oblastima industrije, energetike, turizma, poljoprivrede, uvoza, izvoza i investicija. Prezentovat će se procesi i značaj evropskih integracija kao i mogućnosti tržišta Evropske unije.

Forum TIS poziva sva pravna i fizička lica u Bosni i Hercegovini i inostranstvu (privredna društva, fakulteti, instituti, lokalna samouprava, javne ustanove, neprofitne organizacije i fizička lica) da dostave/prijave projekte i naučno-istraživačke radove, koji se prezentuju na ovoj konferenciji. Prijave treba da se odnose na sljedeće četiri oblasti: tržišta, statistike, investicije i istraživanje i razvoj. Projekti se dostavljaju do 1. oktobra na e-mail: info@forumtis.net ili na adresu Foruma: Ferhadija 11, 71 000 Sarajevo, BiH.

U sklopu konferencije, a u saradnji sa partnerima, za 9. oktobar planirana je “Edukacija o uslovima poslovanja i investiranja u BiH i regionu” koja sadrži predstavljanje metoda za uspješan razvoj poslovanja i investiranja u BiH i regionu, savjete za povećanje efikasnosti poslovanja i jedinstvenu priliku učesnicima da ostvare kontakte sa profesionalcima iz različitih oblasti. Ovogodišnja edukacija je fokusirana na vanjsku trgovinu (uslovi za izvoz i uvoz, pregled stanja, zanimljiva područja, poređenje sa regionom, pitanja), poresku politiku (direktni i indirektni porezi, poređenje sa regionom, pitanja) i javne nabavke (vrste i karakteristike postupaka, centralizovani sistem, način javljanja/raspisivanja, poređenje sa regionom, pitanja).

Prijave za učešće na ‘Edukaciji o uslovima poslovanja i investiranja u BiH i regiji” dostaviti najkasnije do 05.10.2018. godine popunjavanjem online forme, na e-mail: info@forumtis.net ili info@horizon2024.org. Svi polaznici edukacije imaju pravo učešća na Međunarodnoj konferenciji “Konkurentnost regionalnog tržišta, značaj statistike i inovacija”.

Partneri i saradnici u organizaciji konferencije su:

Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja Horizont 2024, Agencija za statistiku BiH, Vanjskotrgovinska komora BiH, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Sarajevska berza-burza (SASE), Republički zavod za statistiku Srbije, Državni zavod za statistiku Hrvatske, Udruženje poslodavaca trgovine i poduzetnika Slovenije (ZDOPS-GIZ), QSS d.o.o. Sarajevo, IN2 Data d.o.o. Hrvatska, Zavod za statistiku Crne Gore, Evropski pokret Srbija, Privredna komora Srbije, Poslovne novine d.o.o Sarajevo, Agencija za unapređenje stranih investicija BiH – FIPA, Vijeće stranih investitora BiH, Istraživački centar Slovenske akademije nauka i umjetnosti, Best Solutions d.o.o. Sarajevo, Zavod za statistiku FBiH, Ekonomski fakultet Sarajevo, Sveučilište Algebra, Grad Sarajevo, Papilot International d.o.o. Ljubljana, Centar za podršku demokratije i ekonomskog razvoja (UCDER), Agencija za državnu službu BiH, kao i drugi učesnici iz Bosne i Hercegovine i regije.

Sve informacije vezane za prijavu za učešće na Međunarodnoj konferenciji “Konkurentnost regionalnog tržišta, značaj statistike i inovacija” i “Edukaciji o uslovima poslovanja i investiranja u BiH i regionu” mogu se pronaći na web portalu www.forumtis.net, dobiti putem e-maila: info@forumtis.net, telefona + 387 33 217 391 ili mobitela: + 387 61 011 198.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital