Prezentacija 2. FIC Poslovnog barometra i proslava 12 godina rada FIC-a u BiH

11. Jula 2018by ficba

Vijeće stranih investitora (VSI) predstavilo je 3. jula 2018. godine u Sarajevu drugo izdanje publikacije “FIC Poslovni barometar” koja odražava stav članica VSI koje čine 70% od ukupnih stranih ulaganja u BiH. Predstavljeni su rezultati istraživanja provedenog među članicama VSI, a koristiti će se za unaprjeđenje poslovnog ambijenta, regulatornog okvira, efikasnosnosti administracije, kao i položaja kako domaćih tako i stranih investitora.

VSI očekuje da rezultati istraživanja budu korišteni kao podloga, putokaz i orjentir za donošenje budućih odluka i ekonomskih politika, uključujući politike poreza i doprinosa, unapređenje vladavine prava te poticanje investicija u BiH, što bi u konačnici rezultiralo bržim i većim rastom bruto društvenog proizvoda, dodatnim zapošljavanjem I standardom građana BiH.  

VSI je ovom prilikom obilježio 12. godina aktivnog rada i zajedničke saradnje na poboljšanju poslovne klime i privrednog ambijenta u BiH. VSI je jedinstvena nevladina i neovisna asocijacija koja aktivno zĚŚivi svoju misiju – predlazĚŚe vrlo konkretna rjesĚŚenja koja proisticĚŚu iz dijaloga privatnog i javnog sektora i za rezultat imaju kontinuirani doprinos ekonomskom napretku Bosne i Hercegovine. Jedinstven glas investitora, te  zajednisĚŚtvo i udruzĚŚivanje su ključni elementi rasta VSI koje je iz dobre ideje i malog posvećenog tima iza sebe izraslo u kredibilnog, inovativnog i značajnog partnera vlasti na svim niovima u BiH u sve krupnijim reformskim procesima koje preduzimaju.

Pored predstavnika kompanija članica VSI, skupu prisustvuje i veliki broj visokih zvaničnika, predstavnika državnih i entitetskih vlasti, medija, obrazovnih institucija, diplomatskog kora, privrednih komora, delegacije Evropske unije, te drugih međunarodnih i razvojnih agencija koje djeluju u BiH a čiji se ciljevi poklapaju sa ciljevima VSI u pravcu kreiranja povoljnijeg poslovnog I životnog ambijenta.

Kontinuiranim aktivnostima na otklanjanju i identifikovanju barijera ključnih za dalji razvoj privrede i poticaj investicija kroz pružanje podrške reformama, VSI se pozicionirao kao legitimni predstavnik stranih investitora u BiH i ključni oslonac, partner i sagovornik predstavnicima vlasti i koordinator zagovaranja i iniciranja promjena za razvoj ekonomije i privlačenje stranih investicija.

Branimir Muidža, predsjednik VSI/FIC-a: ‘Zahvaljujući “Bijeloj knjizi €ť i ‘Poslovnom Barometru” kroz otvoreni dijalog kontinuirano pružamo inpute vlastima u BiH koje su to prepreke sa kojima se ulagači svakodnevno susreću i ujedno nudimo konkretne preporuke i rješenja na koji način iste prepreke prevladati, a sve sa ciljem stvaranja povoljnijeg, predvidivog i stabilnog poslovnog ambijenta, kao i stvaranja uslova za privlačenje direktnih stranih investicija. Sve je to u interesu kako investitora, tako i ekonomije i građana BiH, jer bi usvajanje naših inicijativa dovelo do dodatnog ekonomskog rasta, zapošljavanja i standarda građana. Zato očekujemo političku odlučnost, konkretnije i hrabrije ekonomske mjere, a svaka nova odluka i porezno rješenje treba biti povoljnije po kompanije. BiH ekonomija može i treba bolje”.

Galeriju slika možete pogledati ovdje.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital