Predstavljena studija “Studentska praksa u zemljama Evropske unije – Prijedlog modela za BiH”

28. Maja 2020by ficba

Putem online platforme 28. maja u Sarajevu je održana javna promocija i prezentacija studije Studentska praksa u zemljama EU – Prijedlog modela za BiH. Na promociji su predstavljeni  modeli studentske prakse u čijem kreiranju je učestvovalo i Vijeće stranih investitora u BiH, kao član ERSE mreže.

VSI je postao član ERSE (edukacija, reforma, sigurnost i egzistencija) mreže u septembru prošle godine, čiji je cilj da podrži reformu visokog obrazovanja zagovarajući uvođenje redovne studentske prakse, a formirana je u sklopu projekta Studentskom praksom brže do posla, koju finansira Evropska unija. Inače, mrežu čine predstavnici akademske zajednice, poslovne zajednice, studentskih asocijacija i organizacija civilnog društva s ciljem uvođenja redovne studentske prakse, čime se želi doprinijeti većem zapošljavanju kao i ostanku mladih u Bosni i Hercegovini.

Studija čija je promocija upriličena, nastala je kao rezultat radionica sa članovima ERSE mreže, koje su održane tokom prve polovine marta ove godine u Sarajevu. Na promociji se učesnicima pozdravnim govorom obratio Vladimir Pandurević Voditelj programa za civilno društvo, EIDHR, kulturu i omladinu pri Delegaciji Europske unije u BiH i Diana Šehić direktorica, NVO ‘Prava za sve”, koji su inače nositelji projekta. Autorica studije Nina Branković prezentirala je na promociji prijedloge modela studentske prakse koji bi se mogli primjeniti u BiH, nakon čega je održana diskusija sa učesnicima.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital