Osnovana stalna Radna grupa za ESG standarde pri Vijeću stranih investitora u BiH

15. Septembra 2022by ficba

U skladu sa nastavkom aktivnosti Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini koje su započete  početkom ove godine sa partnerima AIRE Centar i Sustineri Partners, a koje se odnose na promociju i uvođenje ESG standarda u kompanijama koje posluju u Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu, danas je pri Vijeću stranih investitora osnovana stalna radna grupa koja će se baviti promocijom i svim otvorenim pitanjima vezanim za uvođenje ESG standarda u bosanskohercegovačkoj poslovnoj zajednici.

 

ESG je akronim za Environmental, Social and Governance što u prevodu znači zaštita okoliša, društvena odgovornost i korporativno upravljanje.

 

Pitanje uvođenja i poštivanja ESG standarda postaju sve više zastupljena u poslovanju, naročito zbog činjenice da odgovorni investitori širom svijeta sve više vode računa o zaštiti životne sredine, poštovanju prava radnika i dobrom upravljanju kompanijama. Trenutno mnoge zemlje Zapadne Evrope uvode ESG standarde u svoja nacionalna zakonodavstva i postaju dijelom obaveze za velike korporacije i ohrabruju potpuno novi set kriterijuma i smjernica za dobro upravljanje. S toga, u budućnosti će sve više i više postojati potreba da kompanije iz BiH, naročito izvozno orjentisane kompanije čiji su partneri u zemljama EU, ispune određene ESG standarde. Kriterijumi ESG u određenoj mjeri čine poveznicu sa UN-ovim ciljevima za postizanje održivog razvoja 2030, kako bi i korporacije i privreda dala značajan doprinos ostvarenju globalnih ciljeva.

 

Kompanije u regionu Zapadnog Balkana su postale važan segment globalnih lanaca vrijednosti i privlače sve veći udio direktnih stranih investicija. Međutim, nedostatak razumijevanja i ograničena usklađenost sa standardima i principima ESG-a, postaje sve veći rizik za njihovo poslovanje. Sa druge strane, u BiH postoje mnoge kompanije a naročito članice Vijeća stranih investitora koje imaju kapacitet, rezultate i dokaze koji potvrđuju da oni kroz svoje prakse, te obaveze, u velikoj mjeri već ispunjavaju ESG standarde.

 

Zbog svega navedeng, fokus ove Radne grupe će biti upravo na zagovaranju uvođenja ESG standarda u bh. kompanijama koje nisu upoznate sa ovim praksama, zatim na razmjeni međunarodnih i regionalnih iskustava o integraciji EGS-a u investicione odluke i pokretanje dijaloga sa relevantnim institucijama o izazovima i mogućnostima inkorporiranja ESG standarda i principa u nacionalno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.

 

Članovi novoformirane Radne grupe su predstavnici najvećih i najznačajnijih kompanija u BiH poput, Kolektor CCL, Sisecam Soda Lukavac, Holdina, Bosnalijek, Euro Limun, Adriatic Metals, M:tel, Tvornica Cementa Kakanj (Heidelberg Cement Group), Lykos Metal, Fabrika cementa Lukavac, Unicredit bank, NLB banka, Raifeisen bank a sve uz stručnu podršku iskusnih konsultanata iz advokatskog ureda Dimitrijevic & Partners, advokatskog ureda DMB Legal, te PwC i EBRD-a.

 

Za tim lidera radne grupe imenovana je gospođa Elma Veledar Arifagić iz advokatskog ureda DMB Legal

koja ima dugogodišnje iskustvo u pravnom savjetovanju brojnih domaćih i međunarodnih kompanija iz različitih sektora.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital