Održana edukacija na temu transfernih cijena

6. Oktobra 2016by ficba

Vijeće stranih investitora Bosne i Hercegovine i Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kućom PricewaterhouseCoopers Sarajevo, organizirali su besplatnu edukaciju iz oblasti transfernih cijena za poreske obveznike, kompanije, članove Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH i Vijeća stranih investitora BiH.

Predavači na održanoj konferenciji su bili gđa. Medina Dudo iz Federalnog ministarstva financija i gđa. Mubera Brković, Tax Manager u PricewaterhouseCoopers Sarajevo. Seminaru je prisustvovalo više od 80 predstavnika domaćih i stanih kompanija. ‘Radna grupa za poreze i fiskalnu politiku, koja egzistira pri VSI i koja je nadležna za implementaciju preporuka iz oblasti poreske i fiskalne politike, prepoznala je interes i potrebu organizacije treninga na temu transfernih cijena u FBiH, oblasti koja u BiH sve više postaje segment interesovanja kompanija i poreskih vlasti, naročito nakon nedavno usvojenog novog Zakona o porezu na dobit FBiH i Pravilnika o transfernim cijenama FBiH. Nedavno usvojeni Pravilnik o transfernim cijenama daje preciznije smjernice u postupanju sa transakcijama između povezanih pravnih lica, definiciji transfernih cijena, metodama za njihovo utvrđivanje i potrebnu dokumentaciju. Od posebnog značaja je činjenica da se pitanje transfernih cijena u FBiH referira na OECD Vodič za transferne cijene kao najobuhvatniju smjernicu za dokumentovanje i testiranje transfernih cijena”, izjavila je gđa. Mubera Brković, direktor i porezni savjetnik u PwC Sarajevo i član Upravnog odbora VSI. Održana edukacija predstavlja nastavak niza seminara i treninga u organizaciji Vijeća stranih investitora BiH, te najavljuje početak kontinuirane saradnje između VSI i Sektora za edukaciju VTK BiH koje će u zavisnosti od interesa poslovne javnosti organizirati edukaciju i seminare na različite specifične teme.

Foto galerija

Obrazac-TP-900.pdf
Obrazac-CBC-901.pdf
Obrazac-TP-902.pdf
Pravilnik o transfernim cijenama.pdf
Pravilnik o transfernim cijenama.pptx

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital