Održan okrugli stol na temu postupka dodjele koncesija u BiH

22. Juna 2017by ficba

U Sarajevu je 20. juna 2017. godine u organizaciji Centra za odgovornu demokratiju – COD LUNA održan okrugli tematski stol ,,Analiza stanja integriteta, izazova i šansi u procedurama dodjele koncesija u BiH”.

Cilj okruglog stola je bio da se identifikuju ključni nedostaci i utvrde cjelovite reformske mjere i preporuke za unapređenje integriteta u oblasti dodjele koncesija, od čega zavisi povjerenje domaćih i stranih investitora, te ukupni ekonomski razvoj BiH. Okrugli sto se bazirao na ključne tačke rizika u procesu dodjele koncesija, kao što su:

  • Tenderski postupak;
  • Samoinicijativna ponuda;
  • Ugovor o koncesiji;
  • Proces od ugovora o koncesiji do početka korištenja predmeta koncesije;
  • Neusklađenost propisa i prakse u odnosima koncesor i koncesionar i dr.

Na okruglom stolu su prezentirani prezentovani nalazi Analize integriteta i rizika u procesima dodjele koncesija (eng. Integrity Risk Assesment in Concessions), utvrđeni tokom višegodišnjeg iskustva firme ‘Tuzla Kvarc” sa regulatornim preprekama i postupajućim slabostima tokom procedure dodjele koncesija.

Pored predstavnika Komisije za koncesije BiH i RS, Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini, Federalnog ministarstva turizma i okoliša FBiH, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Ministarstva industrije, energetike  i  rudarstva RS, Ministarstvo industrije, energetike i  rudarstva FBiH, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FBiH), na okruglom stolu su učestvovali i predstavnici Vijeća stranih investitora, gospodin Haris Jašarević menadžer u Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo i tim lider radne grupe za koncesije i JJP u VSI BiH i gospođa Tea Kajan saradnik za pravne poslove u VSI BiH.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital