Javno – privatni dijalog: Izdavanje građevinskih i okolišnih dozvola u Republici Srpskoj – iskustva i praksa

23. Juna 2017by ficba

U Banja Luci je 20. juna 2017. godine, u zgradi Privredne komore Republike Srpske, u organizaciji Vijeća/Savjeta stranih investitora BiH (Foreign Investors Council – FIC), Regionalnog udruženja prostornih planera za istraživanje, razvoj i prekograničnu saradnju Zapadnog Balkana (RUPP IRIS), Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta €ťPoticanje energetske efikasnosti u BiH €ť u partnerstvu sa Privrednom komorom Republike Srpske održan radni sastanak pod nazivom “Javno – privatni dijalog: Izdavanje građevinskih i okolišnih dozvola u Republici Srpskoj – iskustva i praksa €ť. 
 
Učesnici sastanka bili su gospodin Dragan Jevtić, pomoćnik Ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, direktor Agencije za državnu upravu Republike Srpske, gospodin Aleksandar Radeta, predsjednik i direktorica Privredne komore RS, gospodin Goran Račić i gospođa Dragica Ristić, te predstavnici Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Saveza opština i gradova RS,  te predstavnici privatnog sektora.
 
Na samom  početku sastanka prisutne je pozdravila izvršna direktorica FIC-a gospođa Sanja Miovčić. “Jako je bitno kreirati javno – privatni dijalog kako bi se neposredno razmijenile informacije i međusobno se upoznali sa problemima sa kojima se kompanije susreću, te otvorimo sporna pitanja, kreiramo zaključke i pokrenemo aktivnosti sa ciljem da dobijemo željene rezultate kada je u pitanju ishodovanje građevinskih i ekoloških dozvola €ť – kazala je Miovčić.
 
Nakon uvodnog obraćanja usljedile su kratke prezentacije učesnika sastanka.
Ispred kompaije m:tel gospođa Nataša Laketa, rukovodilac sektora za primarnu infrastrukturu prezentirala je ključne preporuke iz “Bijele knjige €ť vezane za izdavanje građevinskih dozvola, posebno se osvrnuvši na problematiku tretiranja telekomunikacijske infrastrukture. Gospodin Davorin Marinković iz advokatskog društva Dimitrijevic & Partners prezentirao je preporuke vezane za izdavanje okolišnih dozvola u RS, ističući da u ovom domenu najveći problem zapravo predstavlja učešče javnosti koja nereijetko osporava projekte, a da pri tome nije detaljno upoznata, zato je bitno uspostaviti jedan širi dijalog i osigurati transparentnost u samom postupku izdavanja okolišnih dozvola.
 
Predsjednik RUPP IRIS  gospodin Šaćir Šošević prezentirao je Konvenciju o prostornom planiranju, uređenju i zaštiti prostora Zapadnog Balkana sa posebnim osvrtom na efikasnost javne uprave pri izdavanju građevinskih dozvola. Učesnicima sastanka kratko se obratila gospođa Nejra Spahić ispred Njemčke  Agencije za međunarodni razvoj (GIZ), pri čemu je ukratko prezentirala aktivnosti projekta “Promocija energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini, u kontekstu izdavanja energetskih certifikata.
 
Gospodin Dragan Jevtić iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS je upoznao učesnike da se uskoro priprema izmjena Zakona o prostornom planiranju u građenju koji će uvesti elektronsko izdavanje dozvola, te pozvao predstavnike investitora i drugih kompanija da dostave svoje sugestije i komentare ministarstvu, te učestvuju u javnim raspravama koje će uskoro uslijediti.
 
Neki od mnogobrojnih zaključaka sastanka su bili da je neophodno usaglasiti zakonsku legislativu  i procedure, riješiti problem pretvaranja poljoprivrednog u građevinsko zemljište,  uvođenje elektronske komunikacije,  formiranje centara za izdavanje odobrenja za građenje, sve u svrhu reduciranja negativnih efekata neefikasnosti orana uprave u postupku izdavanja dozvola.

Galerija slika

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital