Održan javno-privatni dijalog na temu izdavanja građevinskih i okolinskih dozvola u FBiH

5. Jula 2017by ficba

Danas je u Sarajevu u zgradi Vanjskotrgovinske komore BiH, u organizaciji Vijeća stranih investitora BiH (Foreign Investors Council – FIC), Regionalnog udruženja prostornih planera za istraživanje, razvoj i prekograničnu saradnju Zapadnog Balkana (RUPP IRIS), u partnerstvu sa Privrednom / Gospodarskom komorom FBiH uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) održan radni sastanak pod nazivom “Javno – privatni dijalog: Izdavanje građevinskih i okolišnih dozvola u Federaciji BiH – iskustva i praksa €ť.  


 
Incijatori održavanja sastanka smatraju da je od izuzetne važnosti kreirati javno – privatni dijalog kako bi se neposredno razmijenile informacije i prakse, te kako bi se međusobno se upoznali sa problemima sa kojima se kompanije susreću. Cilj današnjeg skupa je u potpunosti ispunjen jer su otvorena sporna pitanja, i zajednički kreirani zaključci za pokrentanja aktivnosti sa ciljem da se postignu željeni rezultati kada je u pitanju ishodovanje građevinskih i ekoloških dozvola.. U svim studijama i upitnicima koji su rađeni, problem sporog izdavanja dozvola predstavlja jednu od najvećih prepreka za privlačenje investitora. Prema Doing Business izvještaju Svjetske banke BiH je po pitanju lakoće izdavanja dozvola rangirana na 170 mjestu od 190 ekonomija svijeta.
 
Učesnici sastanka bili su predstavnici Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Saveza općina i gradova u FBiH, predstavnici kantona i općina u FBiH, te predstavnici kompanija, članova Vijeća stranih investitora i Privredne komore FBIH.
 
Cilj ovog sastanka je bio da se u partnerskom odnosu sa predstavnicima relevantnih institucija, a posebno sa predstavnicima općina, razgovara o poteškoćama koje se tiču ishodovanja građevinskih i okolinskih dozvola, kao i o drugim otvorenim pitanjima koja su od ključnog značaja za efikasno poslovanje stranih ali i domaćih investitora i uspješnu realizaciju investicionih projekata u BiH, te da kroz zajednički dijalog pokušaju kreirati povoljnija rješenja koja će omogućiti lakše poslovanje i priliv novih investicija.
 
Nakon pozdravnog govora g-dina Almina Maleševića iz Privredne/Gospodarske komore FBiH, skupu se obratila i izvršna direktorica Vijeća stranih investitora BiH, gospođa Sanja Miovčić, koja je dala kratak uvid u aktivnosti Vijeća sa posebnim osvrtom na mjere zakonskih reformi koje su formulisane u vidu preporuka Bijele knjige, te mjere ekonomskog prosperiteta nužne za poboljšanje poslovne klime u BiH, kako bi BiH postala privlačnija stranim investitorima koja štiti i podstiče dobre poduzetnike.   Nakon uvodnih obraćanja usljedile su kratke prezentacije učesnika sastanka.
 
Tim lider FIC radne grupe za građevinske dozvole i saradnik društva Wolf Theiss, gospođa Samra Hadžović, prezentirala je ključne preporuke iz “Bijele knjige €ť vezane za izdavanje građevinskih dozvola, posebno se osvrnuvši na kompleksnost procedura pri izdavanju istih. Gospođa Azra Sivro iz kompanije Arcerol Mittal Zenica prezentirala je preporuke vezane za izdavanje okolišnih dozvola u Federaciji BiH.   Predsjednik RUPP IRIS   gospodin Šaćir Šošević prezentirao je Konvenciju o prostornom planiranju, uređenju i zaštiti prostora Zapadnog Balkana sa posebnim osvrtom na efikasnost javne uprave pri izdavanju građevinskih dozvola. Učesnicima sastanka se obratila i gospođa Nejra Spahić ispred Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), saradnica na projektu Energetske efikasnosti u BiH, pri čemu je ukratko prezentirala aktivnosti projekta “Promocija energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini, u kontekstu izdavanja energetskih certifikata.
 
Kao uspješan primjer općine koja efikasno servisira strane investitore u toku realizacije njihovih projekata, prisutnim se obratila i gospođa Nermina Bešlagić iz Općine Tešanj koja je govorila o iskustvima ove općine u implementaciji mjera za poboljšanje i skraćivanje administrativnih procedura pri izdavanju građevinskih saglasnosti i dozvola.
 
Nakon prezentacija usljedila je panel diskusija sa predstavnicima relevantnih institucija na kojoj su utvđeni mnogobrojni zaključci, a najznačajniji su da je neophodno usaglasiti zakonsku regulativu   i procedure izdavanja dozvola, riješiti problem pretvaranja poljoprivrednog u građevinsko zemljište,   uvođenje elektronske komunikacije,   formiranje centara za izdavanje odobrenja za građenje, realizovati obuku   organa uprave uz uvođenje i primjenu   GIS-a i digitalizacije, sve u svrhu reduciranja negativnih efekata neefikasnosti organa uprave u postupku izdavanja dozvola.
 
Održani skup je poslužio učesnicima kao prilika za jednu kvalitetnu, konstruktivnu i bogatu razmjenu mišljenja i iskustava. Prije svega, cilj održanog skupa je da svi zajedno u narednom periodu udružimo u cilju traženja boljih, fleksibilnijih i inovativnijih rješenja, koja će nam pomoći da osiguramo bolji poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini, te premostimo trenutne izazove sa što manje posljedica.

Prezentacija Građevinske dozvole u FBiH_Radni sastanak Sarajevo
Prezentacija Okolinske dozvole u FBiH_Radni sastanak Sarajevo
Prezentacija_ Konvencija o prostornom planiranju, uređenju i zaštiti prostora   Zapadnog Balkana
Prezentacija_Efikasnost rada organa uprave
Prezentacija_Energetska efikasnost u režimu za izdavanje dozvola FBIH_GIZ_Nejra Spahic
Prezentacija_TEŠANJ – PREPOZNATLJIVOST I PRIMJER DOBRE PRAKSE

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital