EBRD podržava Raiffeisen Leasing Sarajevo

24. Juna 2016by ficba

Kredit od 7 miliona eura za podršku malim i srednjim lokalnim preduzećima

Mala i srednja preduzeća će koristiti kreditnu liniju od 7 miliona eura koju je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila Raiffeisen Leasing-u d.o.o. Sarajevo za dalje kreditiranje lokalnih preduzeća.
Mala preduzeća čine najveći dio privrede u Bosni i Hercegovini i stvaraju većinu radnih mjesta. Podrška ovom vitalnom segmentu ekonomije je ključni cilj za EBRD.
No, pristup financijskim sredstvima za ova preduzeća je često problematičan. U ovoj situaciji lizing često nudi održivu i privlačnu alternativu, no učešće lizinga na tržištu Bosne i Hercegovine je još uvijek ispod EU prosjeka. EBRD-ov kredit Raiffeisen Leasing-u Sarajevo ima za cilj povećanje aktivnosti u ovom sektoru, jer oprema na lizing predstavlja dodatnu opciju za preduzeća u ekspanziji pored razvoja podstaknutog kreditima.
Ian Brown, direktor EBRD u BiH je rekao: “Veoma nam je drago što smo odobrili ovu kreditnu liniju Raiffeisen Leasing-u Sarajevo za dalje kreditiranje lokalnih preduzeća. Ovim će se podržati jačanje sektora lizinga u Bosni i Hercegovini što će koristiti realnoj ekonomiji u zemlji. EBRD-ovo financiranje će dati odgovor na jedan od izazova sa kojima se suočava ekonomija zemlje. €ť
“Posebno mi je zadovoljstvo što je realizacijom ove kreditne linije nastavljena uspješna saradnja Raiffeisen Leasing-a sa EBRD-om koja traje još od 2007. godine, a u okviru koje su do sada realizovane tri kreditne linije čija je ukupna vrijednost 25 miliona eura. Sredstva ovog kredita, u iznosu od 7 miliona eura, ćemo iskoristiti za finansiranje malih i srednjih preduzeća, pri čemu je njihova osnovna namjena finansiranje privrednog i građevinskog programa vozila, te opreme”, izjavio je Munir Čengić, direktor Raiffeisen Leasing-a.
Od početka svog djelovanja u Bosni i Hercegovini, EBRD je uložila preko 1.8 milijardi eura u 130 projekata u zemlji. Jačanje ekonomske otpornosti je jedan od tri ključna prioriteta EBRD-a prema sadašnjoj poslovnoj strategiji za ponovno pokretanje rasta u zemljama u kojima djeluje, zajedno sa promoviranjem regionalne integracije i rješavanjem globalnih i regionalnih izazova.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital