Unicredit Bank d.d. Mostar

Unicredit Bank d.d. Mostar
 
Osnovne informacije

UniCredit Bank d.d. Mostar je registrirana poslovna banka sa sjedištem u Bosni i Hercegovini. ukupnom aktivom od 4,7 milijarde KM i kapitalom od 711,2 miliona KM, Banka danas posluje kroz mrežu od 78 poslovnica koja pokriva čitav teritorij Bosne i Hercegovine, što proizvode i usluge UniCredit Bank čini dostupnim svakom klijentu, u svim većim gradovima i mjestima u Bosni i Hercegovini. UniCredit Bank je vodeća banka u Bosni i Hercegovini po većini pokazatelja poslovanja. (podaci sa 31.12.2016.)

UniCredit Bank pruža cjelokupnu paletu bankovnih usluga koje uključuju poslovanje s pravnim osobama, građanima i financijskim institucijama, poslovanje s inozemstvom, te usluge investicijskog bankarstva. Svoj poslovni uspjeh temelji na kontinuiranom podizanju kvalitete usluga i kreiranju proizvoda prema potrebama financijskog tržišta, pri čemu u središte svog poslovanja uvijek stavlja klijenta. Uz uslužni model rada, kojim je osiguran segmentni pristup svakom klijentu i jednostavnost i efikasnost u pružanju usluga, UniCredit Bank uživa reputaciju stabilnog i pouzdanog partnera na tržištu Bosne i Hercegovine. Pripadnost Grupi UniCredit dodatno doprinosi snazi i stabilnosti UniCredit Bank.

UniCredit je snažna paneuropska grupa sa jednostavnim modelom komercijalnog bankarstva i potpuno integriranim Korporativnim i investicijskim bankarstvom, koja svojoj širokoj franšizi od 25 miliona klijenata nudi jedinstveno poslovanje putem prodajne mreže u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Europi.

Grupa UniCredit

UniCredit nudi lokalnu stručnost, kao i međunarodni doseg i prati i podupire svoje klijente širom svijeta, pružajući klijentima pristup vodećim bankama na svojih 14 tržišta kao i u drugih 18 svjetskih država. UniCredit europska mreža banaka posluje u Italiji, Njemačkoj, Austriji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji i Turskoj. Grupa UniCredit u Bosni i Hercegovini djeluje kroz dvije banke UniCredit Bank i UniCredit Bank Banja Luka, te kroz UniCredit Leasing.

UniCredit Bank i UniCredit Bank Banja Luka, sa tržišnim  udjelom aktive od 24,1% i ukupnim kapitalom od 935,5 miliona KM, pozicioniraju  Grupu UniCredit u Bosni i Hercegovini kao vodeću banku na lokalnom tržištu.

Direktor:
Amina Mahmutović
Tel:
+ 387 36 312 112
Fax:
+ 387 36 312 116
Website:
Unicredit Bank d.d. Mostar
Adresa:
Kardinala Stepinca bb, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital