Sparkasse Bank d.d. BiH

Sparkasse Bank d.d. BiH
 
Osnovne informacije

Naš vlasnik
Naš gotovo stopostotni vlasnik Steiermärkische Sparkasse je najveća regionalna banka na jugu Austrije. Grupacija ima dugoročnu i održivu strategiju investiranja u regionu, što je čini pouzdanim partnerom i investitorom koji stoji iza Sparkasse Bank BiH. Kao članica Erste Bank und Sparkassen Austrija, dio je najjače grupe banaka fokusiranih na poslovanje sa stanovništvom, malim i srednjim preduzećima u Evropi.

Sparkasse i znak S.
Naša matična kuća Steiermärkische Sparkasse je tokom tradicije poslovanja od gotovo 200 godina izgradila prepoznatljivu „marku Sparkasse” sa crvenim S koja predstavlja:

  • sigurnost, povjerenje i tradiciju, što je čini pouzdanim partnerom za uposlenike i klijente,
  • solidan, na krize otporan poslovni model snažne i uspješne grupacije,
  • ekonomski uspješan koncept koji prati principe društvene odgovornosti.

Naša vizija
Postati jedna od najjačih banaka u zemlji koristeći se poslo- vnim alatima zasnovanim na najboljim bankarskim praksama.

Naša misija
Sparkasse Bank dd BiH brine o uspjehu klijenta:

  • Kompetentno
  • Sa individualnim rješenjima
  • Konstantnim unapređenjem ponude
  • Dugoročno

Cilj
Naš krajnji cilj je razvijati se prema internacionalnim standardima grupe u modernu banku koja zadržava tradicionalne vrijednosti Sparkasse, uz orijentaciju na poslovanje sa stanovništvom, mala i srednja preduzeća.

Naše smjernice

Mi preuzimamo odgovornost
Uspjeh svojih klijenata, uposlenika i doprinos društvu smatramo svojom odgovornošću.

Pouzdanost stvara prijateljstva
Mi poštujemo poslovnu etiku. Partnerski odnos prema klijentu i uposleniku je ključ njihove lojalnosti.

Saradnja uz potpuno povjerenje
Mi komuniciramo otvoreno i iskreno. Mi uvijek držimo riječ.

Sigurnost sa garancijom
Zaštititi klijenta i uposlenika je naš imperativ. Mi to činimo sa svim raspoloživim alatima.

Individualna rješenja
Ne postoje univerzalna rješenja – svaki naš klijent ima pravo na ponudu kreiranu samo za njega. Stoga mu posvećujemo pažnju, vrijeme i predanost.

Hrabrost kao šansa
Naš tim se vodi principima samoinicijative, prihvatanja novih ideja i izazova i ambicioznosti u ostvarenju vlastitih ciljeva.

Adresa: Zmaja od Bosne 7 71000 Sarajevo
Email: info@sparkasse.ba
Fax: 00 387 33 280 230
Telefon: 00 387 33 280 300
Web site: www.sparkasse.ba
Osnivanje: 1999. godina
Aktiva: cca 1,17 billion KM
Broj poslovnica: 43
Broj uposlenika: 471
Broj klijenata: cca 134.616
Matični broj: 1-21946
Transakcijski račun.: 1990000000000023
Ident. broj: 4200128200006
PDV broj: 200128200006
Poreski broj: 1076741
SWIFT: ABSBBA 22
Direktor:
Amir Softić
Tel:
+387 33 280 300
Fax:
+387 33 280 230
Website:
Sparkasse Bank
Adresa:
Zmaja od Bosne 7, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital