Mikroelektronika a.d.

Mikroelektronika a.d.

 

Mikroelektronika A.D. nastala je na temeljima jedne od najvećih i najmodernijih kompanija u jugoistočnoj Evropi.

Transformišući se iz područja vojne industrije, u kojoj je razvojna funkcija bila dominantna, a kvalitet i pouzdanost proizvoda presudni, u komercijalnu industriju, Mikroelektronika A.D. postala je lider na komercijalnom tržištu kao proizvođač orijentisan praćenju i ispunjenju zahtijeva krajnjeg korisnika, nudeći mu ne samo proizvode već i sistemska rješenja u skladu sa njegovim potrebama, a na bazi i dalje izuzetno jakog razvojnog potencijala i definisane politike upravljanja kvalitetom.

U skladu sa opštim trendom brzog napretka društva i tehnologije, Mikroelektronika A.D. razvila je novu poslovnu filozofiju koju je implementirala u sve segmente svog poslovanja. Novi proizvodi postaju kompleksni, višenamjenski uređaji i sistemi, koji na više nivoa zadovoljavaju sve postojeće potrebe svojih korisnika, a istovremeno kreiraju i nove potrebe i trendove.

Mikroelektronika A.D. danas nudi novu generaciju proizvoda za kontrolu i upravljanje potrošnjom električne energije i pratećih softverskih rešenja koji se svojom funkcionalnošću i kvalitetom pozicioniraju među vodeće proizvode na svjetskom tržištu. Vrhunski kvalitet uređaja i usluga, preduzeće Mikroelektronika A.D. garantuje svojim visokostručnim kadrovima, odličnom tehničkom opremljenošću, kao i dugogodišnjim prisustvom na tržištu.

Mikroelektronika A.D. pored segmenta energetike sa izuzetnim uspehom proizvodi i plasira fiskalne sisteme i prateća rješenja za unapređenje poslovanja svih korisnika.

Mi vam nudimo partnerstvo koje sa sobom nosi inovativne ideje i omogućava da svoje poslovanje konstantno razvijate i unapređujete.

Direktor:
:Dragan Praštalo
Telefon:
:+387 51 389 030
Fax:
:+387 51 389 044
Website:
<a href=
Adresa:
:Blagoja Parovića bb, 78000 Bania Luka, Bosna i Hercegovina
https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital