European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
 
Osnovne informacije

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) osnovana je 1991. godine sa namjerom razvijanja nove ere nakon hladnog rata u centralnoj i istočnoj Evropi, uz promicanje napretka ka „tržišno orijentiranim gospodarstvima i promicanje privatne i poduzetničke inicijative”.

Struktura i menadžment
EBRD je u vlasništvu 65 zemalja sa 5 kontinenata, te Europske unije i Evropske investicione banke. Trentuni predsjednik EBRD-a je gospodin Suma Chakrabarti. Svaki dioničar je zastupljen u Odboru Guvernera, koji ima cjelokupne ovlasti nad EBRD-om. Pod vodstvom Uprave banke, predsjednik upravlja radom EBRD-a. Izvršni odbor i skupina višeg vodstva banke savjetuje predsjednika i nadgleda EBRD aktivnosti.

Naše vrijednosti
Jasno definiran set standarda upravlja svim našim radom, u nastojanju da razvijemo investicijsku klimu i promičemo ekološki i društveno prihvatljiv i održiv razvoj.
A clearly defined set of standards governs all our work as we strive to develop a sound

EBRD u Bosni i Hercegovini
U Bosni i Hercegovini smo se fokusirati na podršku restrukturiranju i širenju lokalnog privatnog sektora, kreiranju bliže veze sa širim regionalnim tržištima i promicanju učinkovitijeg i održivijeg korištenja resursa, dok i dalje koordiniramo naše aktivnosti sa partnerima iz EU i međunarodnih financijskih institucija.

Šef ureda u BiH:
Manuela Naessl
Tel:
+387 33 257 900
Fax:
+387 33 667 950
Website:
EBRD
Adresa:
Fra Anđela Zvizdovića 1 B/15, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital