Bosna Bank International d.d.

Bosna Bank International d.d.

 

Informacije

Bosna Bank International (BBI) je prva i jedina banka u BiH i regionu koja posluje u skladu sa principima islamskog bankarstva. Osnovana je 19. oktobra 2000. godine sa sjedištem u Sarajevu. Osnivači BBI-a su Islamska razvojna banka (Saudijska Arabija), sa udjelom od 45,46%, Dubai Islamic Bank (UAE) sa početnim udjelom od 27,27% i Abu Dhabi Islamic Bank (UAE) sa početnim udjelom od 27,27% ).

Banke koje su osnovale BBI nagrađene su rangom AAA (trostruki A) najveće svjetske organizacije za rangiranje banaka, a ovaj rang dodjeljuju samo najbolje i najsigurnije finansijske institucije.

 

Iako u BiH ne postoji pravni okvir za poslovanje banke u skladu sa islamskim principima, BBI je uložio velike napore i napravio zamjenske proizvode, tako da sada nudi sve proizvode i usluge kao i konvencionalne banke, koje nisu u suprotnosti ni sa jednom ni sa drugom. Islamsko ili lokalno zakonodavstvo. Danas BBI posluje sa 23 filijale širom zemlje. Razvijanjem poslovne mreže i otvaranjem poslovnica širom BiH omogućili smo pristup pristupačnim finansijskim linijama većem broju građana i na taj način povećali tržišni udio BBI banke. BBI banka se pridružila rangu banaka sa najvećim brojem bankomata u zemlji, a to je osigurano pokretanjem formiranja „mreže bankomata BiH“.

 

BBI Banka od 2010. godine organizuje Sarajevo Business Forum, međunarodnu investicionu konferenciju na kojoj domaći poduzetnici imaju priliku upoznati i ostvariti poslovnu saradnju sa investitorima iz cijelog svijeta.

 

Tokom globalne ekonomske i finansijske krize, komercijalne banke su bile pod velikim pritiskom klijenata. Međutim, banke čije je poslovanje u skladu sa islamskim principima nisu osjetile negativne efekte svjetske krize. Razlog tome je što iza svih transakcija banaka stoje stvarne vrijednosti. BBI banka kao institucija koja posluje u skladu sa islamskim principima i pruža sigurnost i povjerenje svojim klijentima u ovom periodu bilježi rast broja korisnika usluga.

 

BBI Banka kao prepoznatljiv brend u razvoju poslovanja i društva u cjelini Od 2010. godine do danas BBI svake godine organizuje Sarajevo Business Forum, najveću međunarodnu investicionu konferenciju u modernoj Bosni i Hercegovini. BBI je prva banka koja je osnovala VIP Business Club, za klijente/kompanije za poslovno povezivanje i povezivanje sa inostranim tržištima. BBI je u saradnji sa Univerzitetom Bolton UK inicirao osnivanje Centra za islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije pri Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. BBI je osnovao svoju kuću za obuku pod nazivom BBI Academy, koja organizira obuku osoblja kroz razne interne i eksterne seminare i radionice. BBI je jedan od investitora u BBI centar. BBI je jedina banka u Bosni i Hercegovini koja nudi zekat i hadž štednju. U saradnji sa svojim partnerima BBI svake godine donira oko milion konvertibilnih maraka za preko 500 učenika koji su izgubili jednog ili oba roditelja kao i za posebno uspješne studente iz Bosne i Hercegovine.

 

PRIZNANJA I NAGRADE

Kao priznanje za doprinos razvoju poslovanja i društva u cjelini BBI je dobio prestižne nagrade kao što su “Superbrand” za 2010. i 2013./2014., “najpoželjniji poslodavac u finansijskom sektoru” za 2011., 2012. i 2013. , u 2014. je među prva tri najpoželjnija poslodavca u ovoj oblasti. Banka je dobitnik “Priznanja Sarajeva” iz 2012. Direktor Banke, Amer Bukvić, dobitnik je nagrade “Ličnost godine 2010” po izboru čitalaca dnevnih novina “San”, “Najmenadžer u BiH bankarski sektor i Jugoistočna Evropa 2011. godine“, „Medaljon Grada Sarajeva“ 2011. godine, Povelja internacionalne lige humanista „Aurelio Peccei“ 2012. Godine 2013. direktor BBI je odlikovan Međunarodnim islamskim univerzitetom Malezije IIUM) priznanje u kategoriji “Međunarodno bankarstvo”. Iste godine, Tun. Dr. Mahathir Mohamad, četvrti premijer Malezije, u ime Fondacije “Perdana Leadership” uručio je nagrade najuspješnijim poduzetnicima BiH. Priznanje u oblasti bankarstva, dr Mahathir je uručio Ameru Bukviću.

Director:
Alek Bakalović
Phone:
+387 33 275 177
Fax:
+387 33 275 178
Website:
Bosna Bank International
Address:
Trg djece Sarajeva 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital