Advantis Broker a.d. Banja Luka

Advantis Broker a.d. Banja Luka

 

Advantis Broker a.d. Banja Luka već 15 godina uspješno posluje na tržištu kapitala u Bosni i Hercegovini. Tokom ovih 15 godina Advantis Broker je realizovao prvi IPO u BIH, preko 50 emisija akcija, te više od 60 emisija korporativnih i municipalnih obveznica.

Veliki broj zadovoljnih klijenata koristi usluge upravljanja portfeljom (portfolio menadžment).

Duži niz godina pruža usluge ličnog brokera osiguranja – ADVANTIS broker osiguranja, gdje u ime klijenata analiziraju rizike kojima je izložen klijent, predlažu najprihvatljivije osiguranje od rizika i pregovaraju sa osiguravajućim društvima o uslovima osiguranja.

Od prošle godine Advantis Broker je uspostavio saradnju sa Interactive Brokers – online brokerom iz SAD, čime je omogućio za svoje klijente investiranje na svjetskim berzama te je stvorena mogućnost građanima BIH da mogu investirati novčana sredstva u najveće svjetske kompanije koje su dominantne na tržištima koje pokrivaju te tako postati suvlasnici tih kompanija.

Advantis Broker ima dugogodišnju saradnju sa IFC (International Finance Corporation) što je rezultiralo dobijanjem statusa implementacionog partnera za Bosnu i Hercegovinu na projektu “ECA ESG PROGRAM – ESG related activities in Bosnia and Herzegovina” i aktivno pruža konsultantske usluge i obuke kompanijama u Bosni i Hercegovini u procesu uspostavljanja ESG koncepta.

Više informacija o kompaniji dostupno je na linku: https://advantisbroker.com/ ili putem kontakt telefona: 051 233 710/ e-maila: info@advantisbroker.com.

 

Direktor:
Branko Kecman
Telefon:
+387 51 233 710
Website:
Advantis Broker
Adresa:
Krajiških brigada 113, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital