VSI zatražio očitovanje Vlade FBiH zbog propusta u realizaciji Javnog poziva za dodjelu finansijske pomoći izvoznim kompanijama iz sektora industrije

28. Decembra 2020by ficba

Vijeća stranih
investitora u BiH krajem decembra uputilo je zahtjev za očitovanje Vlade
Federacije BiH i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
povodom propusta koji su učinjeni pri realizaciji Javnog za dodjelu finansijske
pomoći izvoznim privrednim društvima iz sektora industrije.

Spornim javnim
pozivom pojedine članice VSI, koje su u stranom vlasništvu, odbijene su u
zahtjevu da sudjeluju u raspodjeli planiranih novčanih sredstava za pomoć
privredi, iz razloga što su njihovi direktori strani državljani i ne posjeduju
bh. osobnu iskaznicu, što je za posljedicu imalo stavljanje ovih kompanija u
neravnopravan i diskriminirajući položaj.

VSI je još za
vrijeme trajanja Javnog poziva, ukazao Federalnom ministarstvaenergije, rudarstva i industrije na nedostatke vezane za propisane kriterije
navedenog Javnog poziva, u kojem se u tački 7. pod rednim brojem 13. od
aplikanta, pored ostale potrebne dokumentacije, zahtjevalo da dostavi ličnu
kartu i CIPS potvrdu o prebivalištu lica ovlaštenog za zastupanje.

Pored upozorenja
da bi ovakva formulacija kriterija Javnog poziva mogla proizvesti direktnu
diskriminaciju za kompanije čija ovlaštena lica za zastupanje su stranci (koji
nemaju bh. ličnu kartu i CIPS potvrdu), Komisija za pripremu i provođenje
Javnog poziva ipak je odlučila da proglasi formalno neispravnim prijave upravo
tih kompanija, koje su umjesto lične karte i CIPS prijave dostavile ovjerene
kopije pasoša i Rješenja o privremenom boravku lica ovlaštenog za zastupanje.

U svom zahtjevu
za očitovanje, VSI je podsjetio na važeće zakonske propise koji reguliraju
ulazak, boravak i rad stranaca na teritoriji BiH. Prilikom realizacije Javnog
poziva nisu uzete u obzir ni odredbe Zakona o politici direktnih stranih
ulaganja u BiH koje stranim investitorima garantuju Nacionalni tretmankoji omogućava da strani ulagači imaju ista prava i obveze kao i rezidenti
Bosne i Hercegovine, pa time i pravo da pod jednakim uvjetima sa domaćim
kompanijama apliciraju na objavljene Javne pozive.

Rukovodstvo Vijeća stranih investitora je
izrazilo svoju zabrinutost zbog nemogućnosti ravnopravnog učešća svih kompanija
na navedenom Javnom pozivu te će u skladu sa svojim mogućnostima nastaviti
tražiti odgovore nadležnih zbog ovog propusta.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital