VSI uputio Zahtjev za urgentno rješavanje pitanja imenovanja članova Komisije za vrijednosne papire FBiH

22. Januara 2020by ficba

 

U nastavku zahtjev VSI-a upućen članovima Doma naroda i Predstavničkoog doma Parlamenta FBiH, Vladi FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH.

‘Od strane članica Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini (VSI BiH), velikog broja privrednih društava i banaka, informisani smo da je došlo do obustave rada Komisije za vrijednosne papire FBiH (U daljem tekstu: Komisija) kao posljedica neimenovanja novih članova Komisije na posljednjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH od 19. decembra 2019. godine.

Ovim putem urgiramo da se pitanje imenovanja članova Komisije uvrsti na narednu sjednicu Doma naroda ili da se pronađe prelazno rješenje kojim će se omogućiti nastavak rada.

Naime trenutni status Komisije doveo je investitore u nepovoljan položaj i uzrokuje direktnu materijalnu štetu iz razloga nemogućnosti da sredstava koja su namijenjena i već operativna investiraju na tržištu vrijednosnih papira. Obustava rada Komisije primarno utiče na nemogućnost dokapitalizacije privrednih društava, članica Vijeća stranih investitora, sprječavajući ih da time ispune zakonske obaveze i izvrše jačanje kapitalne osnove.

Vjerujemo da je rješavanje ovog pitanja u interesu ne samo investitora nego i drugih subjekata na tržištu vrijednosnih papira FBiH, te ocjenjujemo da je trenutni status Komisije neprihvatljiv i neodrživ, a da su negativne posljedice dalekosežne. Slijedom navedenog, upućujemo zahtjev da se rješavanju navedenog pitanja pristupi po hitnom postupku, sa dužnom pažnjom i uvažavajući značaj koji ima, te da se pronađe rješenje kojim će se osigurati nastavak rada Komisije i time obavljanje njihovih zakonskih ovlaštenja i neometano funkcionisanje tržišta vrijednosnih papira u Federaciji BiH” – glasi u zahtjevu.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital