VSI predložio mjere u oblasti indirektnih poreza u cilju ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19

1. Aprila 2020by ficba

U cilju suzbijanja negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić, uputio je u hitnu parlamentarnu proceduru Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, kojim se omogućava donošenje privremene odluke kojom bi rok za podnošenje prijave i plaćanje PDV-a bio pomjeren sa 10. na posljednji radni dan u mjesecu.

S tim u vezi, članice Vijeća stranih investitora u BiH (VSI) dostavile su svoj komentar nadležnim institucijama na predložene izmjene Zakona o PDV-u i svoj prijedlog mjera koje bi imale značajniji, pozitivan uticaj na održavanje finansijske stabilnosti kompanija za vrijeme pandemije.

Zajednička procjena članica VSI jeste da, i pored nedvojbeno dobre namjere predlagatelja, da se u trenutnim okolnostima pomjeri rok za podnošenje PDV prijave i plaćanja PDV obaveza, isti ne bi imao pozitivan efekat na privredu i nebi olakšao poslovanje kompanijama niti osigurao potreban novčani tok.
Kao primjer svojih tvrdnji VSI je naveo kompanije izvoznice. Ukoliko bi se pomjerio rok za predaju poreskih prijava to bi značilo da će mnogi izvoznici imati velika potraživanja po osnovu odbitnog PDV od uvoza, koji je  plaćen, a neće im biti vraćen u trenutno važećim rokovima. Sve navedeno moglo bi imati negativan efekat na tekuću likvidnost i poslovanje kompanija.

Iz tog razloga, investitori smatraju da se postupak povrata mora ubrzati i da UIO mora prekinuti praksu da se sam povrat uslovljava i odgađa iniciranjem kontrola, koje traju neopravdano dugo. Alternativno, VSI je predlažio da se, do proglašenja prestanka pandemije, propiše rok za plaćanje uvoznih dažbina od 60 dana.
Na osnovu  svega navedenog, VSI Predlaže da se Privremenom odlukom, čije se važenje ograničava na period do prestanka stanja prirodne nesreće u FBiH, odnosno vanrednog stanja u RS, propiše slijedeće:
1. PDV prijava se podnosi do 15-og u tekućem mjesecu, za prethodni mjesec;
2. Rok za plaćanje PDV obaveze po podnesenoj prijavi je do 30-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec;
3. Ubrzava se povrat PDV – Izvoznicima koji su u PDV prijavi iskazali osnovan zahtjev za povrat PDV isti se ima izvršiti do 20.  u mjesecu za prethodni mjesec. Alternativno, odgoditi rok za plaćanje uvoznih dažbina na period od 60 dana od dana uvoza;  
4. Povrat PDV se ne smije uslovljavati i usporavati postupkom kontrole, koji neopravdano dugo traje;
5. Oslobađa se od plaćanja PDV-a promet roba i usluga izvršen bez naknade, a u svrhu borbe protiv virusa COVID-19;
6. Ukida se akciza na alkohol u svrhu proizvodnje sredstava za dezinfekciju i sredstava za održavanje higijene.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital